Δεδομένα Απόκρισης Κατασκευών

 

Στην σελίδα αυτή θα βρείτε:

- Φωτογραφικό υλικό με βλάβες στις κατασκευές από τους περισσότερο καταστροφικούς σεισμούς του Ελλαδικού χώρου

- Επιταχυνσιογράμματα απόκρισης κτιριακών εγκαταστάσεων και κατασκευών

 

Φωτογραφικό υλικό

 

Πλοηγηθείτε χρησιμοποιώντας το υπομενού στα αριστερά για να δείτε και να κατεβάσετε φωτογραφικό υλικό από τους πιο σημαντικούς σεισμούς.

 

Επιταχυνσιογράμματα απόκρισης κτιριακών εγκαταστάσεων και κατασκευών

 

Γέφυρα Χαλκίδας
Επιταχυνσιογράμματα απόκρισης της κρεμαστής Γέφυρας από το Τοπικό Δίκτυο στην Γέφυρα της Χαλκίδας [ZIP, 2,25MB κατεβάστε]

 

Πολυκαναλικό σύστημα Πάτρας

Επιταχυνσιογράμματα από την ενοργάνωση του πολυόρωφου κτιρίου του Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδας στην Πάτρα με πολυκαναλικό σύστημα που αποτελείται από δώδεκα μονοαξονικά επιταχυνσιόμετρα.

Κατεβάστε τις καταγραφές από τις 17 Ιουλίου 2008 [ZIP, 10,5ΜΒ] και από τις 12 Ιουνίου 2008 [ZIP, 2,5ΜΒ].