Είστε εδώ: 
 

Νέα

< Προηγούμενο  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   Επόμενο >
Τίτλος:

Προκήρυξη Θέσης Σύμβασης Έργου (ΙΤ-02)

Ημερομηνία δημοσίευσης 13/01/2014
Περίληψη :

Ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, στo πλαίσιo υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «A Scientific Network for Earthquake, Landslide and Flood Hazard Prevention-Blacksea» με κωδικό 4.009, προκηρύσσει μια (1) θέση σύμβασης έργου, 10μηνης διάρκειας και 6ωρης καθημερινής απασχόλησης στην ειδικότητα της Πληροφορικής για την υποστήριξη του Εθνικού Δικτύου Επιταχυνσιογράφων. Η συνολική αμοιβή του έργου ανέρχεται στο ποσό των 9.269 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Υπεύθυνος: Κυριακή Κωνσταντινίδου
Email: kiriaki [ΑΤ] itsak.gr
Αρχείο: Προκήρυξη
Άλλες πληροφορίες: PDF Document
περισσοτερα
Τίτλος:

Call for expression of interest for software procurement

Ημερομηνία δημοσίευσης 22/11/2013
Περίληψη :

The Research Committee of the Hellenic Earthquake Planung and Protection Organization calls software developers / software supplier companies to express their interest in procuring software for modal analysis of structures based on signal processing of vibration response recordings. The software to be provided is intended for academic use.

Υπεύθυνος: Χρήστος Καρακώστας
Email: christos [AT] itsak.gr
Αρχείο: Προκήρυξη
Άλλες πληροφορίες: PDF Document
περισσοτερα
Τίτλος:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 02/2013

Ημερομηνία δημοσίευσης 16/10/2013
Περίληψη :

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

για την «Προμήθεια επτά (7) επιταχυνσιογράφων και ενός (1) server H/Y συνολικού ποσού 37.187,00 € πλέον Φ.Π.Α.» στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Καινοτόμο Πολυπαραμετρικό Δίκτυο Παρακολούθησης Παραμορφώσεων και Σεισμικής Κίνησης σε Πολεοδομικά Συγκροτήματα με έντονα φαινόμενα Εδαφικών Καθιζήσεων» και με κωδικό ΓΓΕΤ 12CHN124 στην Πράξη «Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Κίνας 2012-2014» της Δράσης εθνικής εμβέλειας «Διμερείς, Πολυμερείς και Περιφερειακές Ε&Τ Συνεργασίες»

Υπεύθυνος: Μάνος Ροβίθης
Email: rovithis [AT] itsak.gr
Αρχείο: Τεύχος προκήρυξης
περισσοτερα
Τίτλος:

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τις προκηρύξεις ανάθεσης έργου έως 16-9-2013

Ημερομηνία δημοσίευσης 30/08/2013
Περίληψη :

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τις προκηρύξεις του τεχνικού Η/Υ IT-01 (ΑΠ 2-8-2013 /ΕΕ339) και του συντονιστή για το έργο InGeoCloudS (ΑΠ 2-8-2013/ΕΕ340) παρατείνεται μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου 2013. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν τις αιτήσεις τους σύμφωνα με τους όρους των προκηρύξεων που έχουν δημοσιευτεί στις 2-8-2013.

Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο, συνεντεύξεις θα διενεργηθούν μεταξύ 17 και 20 Σεπτεμβρίου.

Υπεύθυνος: Κυριακή Κωνσταντινίδου
Email: kiriaki [ΑΤ] itsak.gr
Αρχείο: Ανακοίνωση παράτασης
περισσοτερα
Τίτλος:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 01/2013

Ημερομηνία δημοσίευσης 02/08/2013
Περίληψη :

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ :

για την «Προμήθεια επτά (7) επιταχυνσιογράφων, ενός (1) σταθμού βάσης reference και ενός (1) διπλόσυχνου γεωδαιτικού δέκτη rover και ενός (1) server H/Y συνολικού ποσού 48.187,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.» στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Καινοτόμο Πολυπαραμετρικό Δίκτυο Παρακολούθησης Παραμορφώσεων και Σεισμικής Κίνησης σε Πολεοδομικά Συγκροτήματα με έντονα φαινόμενα Εδαφικών Καθιζήσεων» και με κωδικό ΓΓΕΤ 12CHN124 στην Πράξη «Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Κίνας 2012-2014» της Δράσης εθνικής εμβέλειας «Διμερείς, Πολυμερείς και Περιφερειακές Ε&Τ Συνεργασίες»

Υπεύθυνος: Μάνος Ροβίθης
Email: rovithis [AT] itsak.gr
Αρχείο: Τεύχος προκήρυξης
περισσοτερα
< Προηγούμενο  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   Επόμενο >