Είστε εδώ: 
 

Νέα

< Προηγούμενο  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Τίτλος:

Πρόθεση Ανάληψης Έργου στα πλαίσια του έργου με τίτλο με τίτλο «EUROSEISTEST VERIFICATION AND VALIDATION PROJECT - PHASE 2»

Ημερομηνία δημοσίευσης 04/01/2013
Περίληψη :

Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΟΑΣΠ στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «EUROSEISTEST VERIFICATION AND VALIDATION PROJECT - PHASE 2 (E2VP-2)» το οποίο χρηματοδοτείται από την Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας & Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας [CEA : Commissariat a l'Energie Atomique et aux Energies Alternatives] , ενδιαφέρεται να συνάψει σύμβαση ανάθεσης έργου σύμφωνα με την επισυναπτόμενη προκήρυξη.

Υπεύθυνος: Νίκος Θεοδουλίδης
Email: ntheo [AT] itsak.gr
Αρχείο: Προκήρυξη
περισσοτερα
Τίτλος:

Πρόθεση Ανάληψης Έργου στα πλαίσια του Χρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έργου με τίτλο INspired GEOdata CLOUD Services (InGeoCloudS)

Ημερομηνία δημοσίευσης 31/12/2012
Περίληψη :

Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΟΑΣΠ στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με κωδ. 4.011 και τίτλο «INspired GEOdata CLOUD Services (InGeoCloudS)» το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (στα πλαίσια του ICT-PSP FP7 προγράμματος), ενδιαφέρεται να συνάψει σύμβαση ανάθεσης έργου με αντικείμενο ανάπτυξη λογισμικού σύμφωνα με την επισυναπτόμενη προκήρυξη.

Ημερομηνία: 31/12/2012 – 11/01/2013
Υπεύθυνος: Κυριακή Κωνσταντινίδου
Email: kiriaki [ΑΤ] itsak.gr
Αρχείο: Προκήρυξη
περισσοτερα
Τίτλος:

Πρόθεση Ανάληψης Έργου στα πλαίσια του Χρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έργου με τίτλο INspired GEOdata CLOUD Services (InGeoCloudS)

Ημερομηνία δημοσίευσης 12/04/2012
Περίληψη :

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ανακοινώνει την πρόθεση ανάληψης έργου στα πλαίσια του Χρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έργου με τίτλο INspired GEOdata CLOUD Services (InGeoCloudS) με αντικείμενο την εγκατάσταση, παραμετροποίηση και έλεγχο καλής λειτουργίας του λογισμικού παραγωγής χαρτών εδαφικής κίνησης και σεισμικής έντασης ShakeMaps.

Ημερομηνία: 12/04/2012 –
Υπεύθυνος: Κυριακή Κωνσταντινίδου
Email: kiriaki [ΑΤ] itsak.gr
Αρχείο: Προκήρυξη
περισσοτερα
Τίτλος:

Προκήρυξη πρόσληψης 2 νέων ερευνητών Δ΄βαθμίδας

Ημερομηνία δημοσίευσης 21/09/2010
Περίληψη :

Προκήρυξη πλήρωσης δύο (2) κενών οργανικών θέσεων
Μόνιμου Ερευνητικού Προσωπικού (ΜΕΠ), Βαθμίδας
Δ΄ «Δόκιμου Ερευνητή», με επιλογή

Ημερομηνία: 21/09/2010 – 24/10/2010
Αρχείο: Αναλυτική προκήρυξη
περισσοτερα
< Προηγούμενο  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20