Είστε εδώ: 
 

Νέα

Επιστροφή στην λίστα με τα Νέα

Kefalonia_experiment

 

Στην ευρύτερη περιοχή του ARGONET στη λεκάνη του Αργοστολίου στην Κεφαλονιά, πρόκειται να διεξαχθεί το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου 2018, μεγάλης έκτασης και ενδιαφέροντος σεισμολογικό & γεωφυσικό πείραμα. Για το σκοπό αυτό θα γίνει χρήση περίπου 80 σεισμογράφων νέας τεχνολογίας καθώς και άλλων γεωφυσικών οργάνων.

Ο στόχος του πειράματος αυτού είναι διπλός:
(α) Ο προσδιορισμός, με μεγάλη ακρίβεια, των γεωφυσικών ιδιοτήτων της ιζηματογενούς λεκάνης (ταχύτητα διάδοσης σεισμικών κυμάτων, τρισδιάστατη δομή, βραχώδες υπόβαθρο κ.α.)
(β) Η λεπτομερής μελέτη της χωρικής κατανομής της επίδρασης των εδαφικών σχηματισμών στη σεισμική δόνηση (ενίσχυση πλατών, τροποποίηση φασματικών σχημάτων κ.α.)

Η υλοποίηση των παραπάνω στόχων θα συμβάλει ουσιαστικά σε θέματα εκτίμησης σεισμικών δράσεων του Αντισεισμικού Κανονισμού (EC8), τόσο για κτίρια όσο και για έργα υποδομών.

Στην ερευνητική αυτή προσπάθεια συμμετέχουν επιστήμονες από ερευνητικά κέντρα της Γαλλίας (ISTerre, IRD, Univ. Grenoble-Alpes), της Ιαπωνίας (DPRI) και το Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών (ΙΤΣΑΚ-ΟΑΣΠ), με την υποστήριξη του ΤΕΙ Αργοστολίου.