Είστε εδώ: 
 

Νέα

Επιστροφή στην λίστα με τα Νέα

Η Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας ζητά οικονομικές προσφορές στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τον ετήσιο τακτικό έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. της διαχειριστικής χρήσης 2017. Η δαπάνη δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 3.000,00 € καθαρή αξία.

Η Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων του Ο.Α.Σ.Π. καλεί όσους ενδιαφέρονται να υποβάλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Οικονομικές Προσφορές έως την Δευτέρα 8η Οκτωβρίου 2018 στη διεύθυνση rc [ΑΤ] itsak.gr και με θέμα “Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για τον ετήσιο τακτικό έλεγχο της διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Ο.Α.Σ.Π. της διαχειριστικής χρήσης 2017”

 

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο:

Προκήρυξη (PDF)