Είστε εδώ: 
 

Νέα

Επιστροφή στην λίστα με τα Νέα

Η Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας ζητά οικονομικές προσφορές για την παροχή ολοκληρωμένων λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της λειτουργίας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Ο.Α.Σ.Π. για χρονική περίοδο 18 μηνών.

Η δαπάνη δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 6.000,00 € συνολική καθαρή αξία και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό ΕΛΚΕ και τον αντίστοιχο κωδικό 61.04 των οικονομικών ετών 2018 και 2019.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις οικονομικές τους προσφορές με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο έως την Δευτέρα 8η Οκτωβρίου 2018 στη διεύθυνση rc [ΑΤ] itsak.gr και με θέμα "Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την παροχή λογιστικών/φοροτεχνικών υπηρεσιών για τις ανάγκες του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Ο.Α.Σ.Π.

 

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο:

Προκήρυξη (PDF)