Είστε εδώ: 
 

Νέα

Επιστροφή στην λίστα με τα Νέα

Ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας στο πλαίσιο υλοποίησης του στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου (6) «Εκτέλεση «με Ίδια μέσα» - Συμμετοχή της Μονάδας Έρευνας ΙΤΣΑΚ του ΟΑΣΠ στην υποδομή «Hellenic Observing System (HELPOS)» της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002697, προκηρύσσει μια θέση σύμβασης έργου στην ειδικότητα του Γεωτεχνικού ή του Σεισμολόγου ή του Γεωφυσικού με βάση τα παρακάτω στοιχεία:

Αντικείμενο της Σύμβασης:

  1. Ανάκτηση και επεξεργασία σεισμικών καταγραφών, μορφοποίηση/κατηγοριοποίηση δεδομένων από υφιστάμενα δίκτυα
  2. Ψηφιοποίηση και επεξεργασία γεωτεχνικών πληροφοριών για τον χαρακτηρισμό των εδαφών του ελλαδικού χώρου

Έναρξη & ∆ιάρκεια του Έργου: 1/1/2019 έως 31/12/2019 (διάρκεια 12 μήνες)

Αμοιβή έργου: 6.500 Ευρώ μικτά

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 14.00 της Τετάρτης 17 Οκτωβρίου 2018.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση rc [ΑΤ] itsak.gr. Περισσότερες πληροφορίες στην επισυναπτόμενη προκήρυξη.

 

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο:

Προκήρυξη (PDF)