Είστε εδώ: 
 

Νέα

Επιστροφή στην λίστα με τα Νέα

Ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας στo πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματος: τίτλο «Έρευνα και ανάπτυξη εργαλείων τεχνικού λογισμικού για την εφαρμογή συγχρόνων μεθόδων αντισεισμικής προστασίας σε υφιστάμενα κτήρια - ETAK», προτίθεται να προχωρήσει σε προμήθεια εξοπλισμού.

Η Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων του Ο.Α.Σ.Π. καλεί όσους ενδιαφέρονται να υποβάλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Οικονομικές Προσφορές έως την Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2018 στη διεύθυνση rc [ΑΤ] itsak.gr.

Το κόστος του εξοπλισμού δεν μπορεί να ξεπερνάει τις 19.900,00 € πλέον ΦΠΑ.

Αναλυτικά οι προδιαγραφές του εξοπλισμού στην προκήρυξη που επισυνάπτεται.

 

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο:

Προκήρυξη (PDF)