Είστε εδώ: 
 

Νέα

Επιστροφή στην λίστα με τα Νέα

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΕΛΚΕ ΟΑΣΠ) στo πλαίσιο υλοποίησης του εγκεκριμένου για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργου με τίτλο «Έρευνα και ανάπτυξη εργαλείων τεχνικού λογισμικού για την εφαρμογή συγχρόνων μεθόδων αντισεισμικής προστασίας σε υφιστάμενα κτήρια», (ΕΤΑΚ, κωδ. Έργου 4.009)», αναζητά κατάλληλους υποψήφιους για την ανάθεση συμβάσεων ιδιωτικού έργου για συνολικό διάστημα 32 μηνών, ως εξής:

 

Α. Ένα (1) Πολιτικό Μηχανικό κάτοχο διδακτορικού διπλώματος

Αντικείμενο του Έργου: Η έρευνα και ανάπτυξη κώδικα ηλεκτρονικού υπολογιστή για την αναβάθμιση των υπολογιστικών εργαλείων τεχνικού λογισμικού ανάλυσης και σχεδιασμού κτιρίων.

Έναρξη & ∆ιάρκεια του Έργου: 01/12/2018 έως 31/07/2021 (διάρκεια 32 μήνες)

Αμοιβή έργου: 94.240,0€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων)

 

Β. ∆ύο (2) Πολιτικούς Μηχανικούς κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης

Αντικείμενο του Έργου: Η έρευνα και ανάπτυξη κώδικα για την αναβάθμιση των υπολογιστικών εργαλείων τεχνικού λογισμικού ανάλυσης και σχεδιασμού κτιρίων.

Έναρξη & ∆ιάρκεια του Έργου: 01/12/2018 έως 31/07/2021 (διάρκεια 32 μήνες)

Αμοιβή έργου: 69.440,0€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων)

 

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 17.00 της Τετάρτης 14 Νοεμβρίου 2018.

 

Αναλυτικές πληροφορίες για το αντικείμενο των θέσεων, τα απαιτούμενα προσόντα και την διαδικασία υποβολής αιτήσεων στην επισυναπτόμενη προκήρυξη.


 

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο:

Προκήρυξη (PDF)