Είστε εδώ: 
 

Νέα

Επιστροφή στην λίστα με τα Νέα

Η Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας ζητά οικονομικές προσφορές στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τον ετήσιο τακτικό έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Ο.Α.Σ.Π. της διαχειριστικής χρήσης 2018.

Η δαπάνη δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 2.500,00 € καθαρή αξία και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό ΕΛΚΕ και τον αντίστοιχο κωδικό 61.04 του οικονομικού έτους 2019.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν Οικονομικές Προσφορές έως την Δευτέρα 1η Απριλίου 2019 στην ηλεκτρονική διεύθυνση rc@itsak.gr και με θέμα “Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για τον ετήσιο τακτικό έλεγχο της διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Ο.Α.Σ.Π. της διαχειριστικής χρήσης 2018”.

 

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο:

Προκήρυξη (PDF)