Είστε εδώ: 
 

Νέα

Επιστροφή στην λίστα με τα Νέα

Ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου (6) «Εκτέλεση με Ίδια μέσα» - Συμμετοχή της Μονάδας Έρευνας ΙΤΣΑΚ του ΟΑΣΠ στην υποδομή «Hellenic Observing System (HELPOS)» της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002697 στην ενότητα "Έρευνα σε θέματα Αντισεισμικών Κατασκευών – Λειτουργία ∆ικτύου Επιταχυνσιογράφων Κατασκευών - Εκπόνηση Μελετών", προκηρύσσει μια θέση σύμβασης έργου στην ειδικότητα του Πληροφορικού.

Έναρξη & ∆ιάρκεια του Έργου: Μερική απασχόληση 20 ωρών εβδομαδιαίως από 1/10/2019 έως 29/02/2020 (διάρκεια 5 μήνες). Το ωράριο εργασίας μπορεί να είναι αρκετά ευέλικτο και θα συμφωνηθεί μεταξύ του επιλεγμένου υποψήφιου και του Επιστημονικά Υπεύθυνου του έργου.

Αμοιβή έργου: 5.000 Ευρώ μικτά

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 14.00 της Τρίτης 1 Οκτωβρίου 2019.

Αρμόδια για πληροφορίες στο αντικείμενο του έργου: Κυριακή Κωνσταντινίδου, kiriaki@itsak.gr, 2310-476081 (222)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση rc [ΑΤ] itsak.gr και με θέμα "Προκήρυξη Θέσης Σύμβασης Έργου - Πληροφορικός - HELPOS"

Αναλυτικά το αντικείμενο της θέσης και τα απαιτούμενα προσόντα για τους υποψήφιους στην επισυναπτόμενη προκήρυξη.

 

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο:

Προκήρυξη