Είστε εδώ: 
 

Νέα

Επιστροφή στην λίστα με τα Νέα

Ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου (9) με τίτλο "Εκπαιδευτικές - Ενημερωτικές Δράσεις" της ενταγμένης πράξης με τίτλο: «Τηλέμαχος - Καινοτόμο Επιχειρησιακό Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων», με κωδικό ΜΙΣ 5007986, του Ε.Π ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, στα πλαίσια της πρόσκλησης ΙΟΝ42, εκδίδει την παρούσα Ανακοίνωση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αγοράς ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Αναλυτικά οι προδιαγραφές του προς προμήθεια εξοπλισμού και ο προϋπολογισμός του έργου στην επισυναπτόμενη Ανακοίνωση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο:

Ανακοίνωση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος