Είστε εδώ: 
 

Νέα

Επιστροφή στην λίστα με τα Νέα

Την Τρίτη 23 Ιουνίου 2020, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου ΥΜΕΤ κ. Γιώργιος Καραγιάννης, πραγματοποίησε συνάντηση με το Ερευνητικό προσωπικό του ΙΤΣΑΚ με σκοπό την ενημέρωσή του για θέματα ερευνητικής ανάπτυξης, σε συνέχεια του άρθρου 62 του ν. 4663/2020 με το οποίο το Υπουργείο επανέφερε σε ερευνητική τροχιά το Ινστιτούτο καθιστώντας το δημόσιο ερευνητικό φορέα (με ένταξη στο άρθρο 13 του ν4310/2014).

Στη συνάντηση έγινε σύντομη παρουσίαση των εργαστηριακών υποδομών και δράσεων του ΙΤΣΑΚ και συζητήθηκαν θέματα που απασχολούν το Ινστιτούτο. Η ανταλλαγή απόψεων του Γενικού Γραμματέα με τους ερευνητές έγινε σε εποικοδομητικό κλίμα. Ο Γενικός Γραμματέας τόνισε την αδιαμφισβήτητη ανάγκη για παραπέρα ανάπτυξη της εφαρμοσμένης έρευνας στο κρίσιμο για τη χώρα θέμα της αντισεισμικής προστασίας και ανέφερε πως θα βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τους ερευνητές του ΙΤΣΑΚ με στόχο την αξιοποίηση της υποδομής του πρός όφελος της χώρας.