Είστε εδώ: 
 

Νέα

Επιστροφή στην λίστα με τα Νέα

Κατεβάστε την προκαταρκτική έκθεση του ΙΤΣΑΚ για τους σεισμούς του Αρκαλοχωρίου.

Καταγραφές ισχυρής σεισμικής κίνησης από επιταχυνσιογράφο εγκατεστημένο στο Αρκαλοχώρι είναι διαθέσιμες εδώ.

Ακολουθεί συνοπτική περιγραφή.

 


Την 27η Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα Ελλάδας 09:17 σημειώθηκε στην περιοχή της Κεντρικής Κρήτης σφοδρή σεισμική δόνηση μεγέθους Μ6.0 (USGS, GFZ). Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Εθνικού Σεισμογραφικού Δικτύου (HUSN) επρόκειτο για επιφανειακό (h~10 km) σεισμό με το επίκεντρο του να εντοπίζεται στο Κεντρικό τμήμα της Κρήτης στη περιοχή του Αρκαλοχωρίου. Οι γεωγραφικές συντεταγμένες του επικέντρου όπως δίνονται από το HUSN, είναι 35.1242°Β 25.2621°A https://accelnet.gein.noa.gr/noa_sites/noa.shakemaps. gr/public/index/128209).

Από τους χάρτες αισθητότητας (shakemaps) που δημιουργήθηκαν για τον κύριο σεισμό Μ6.0 της 27ης Σεπτεμβρίου 2021, προκύπτει ότι η υψηλότερη μακροσεισμική ένταση παρατηρήθηκε στην περιοχή του κεντρικού τμήματος της περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου, δηλαδή στη περιοχή του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, και κυμάνθηκε μεταξύ VII και VIII, με μέγιστη τιμή ΙΜΜ=VΙΙΙ. Ο σεισμός έγινε επίσης αισθητός στα νησιά του νοτίου και ανατολικού Αιγαίου μέχρι και σε περιοχές της Αττικής.

Από τη σύγκριση των παραμέτρων των σεισμών με αυτές του ρήγματος Καστελίου προκύπτει με αρκετή βεβαιότητα ότι η σεισμική ακολουθία σχετίζεται γενετικά με τη ρηξιγενή ζώνη της περιοχής Αρκαλοχωρίου-Καστελίου. Με τα μέχρι σήμερα στοιχεία, φαίνεται ότι η ακολουθία παρουσιάζει χαρακτηριστικά ομαλής εξέλιξης.

Κατά τον κύριο σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου αναπτύχθηκαν κορυφαίες τιμές επιτάχυνσης από τις μεγαλύτερες που έχουν μέχρι σήμερα καταγραφεί στην Ελλάδα (της τάξης του 0.6g στις οριζόντιες και 0.8g στην κατακόρυφη διεύθυνση). Σε όρους φασμάτων ελαστικής απόκρισης επιτάχυνσης με θεώρηση 5% απόσβεση, οι απόλυτες φασματικές τιμές τόσο των οριζοντίων όσο και της κατακόρυφης συνιστώσας της σεισμικής κίνησης ήταν κατά πολύ μεγαλύτερες από τις δράσεις σχεδιασμού ακόμα και του πιο σύγχρονου κανονισμού (Ευρωκώδικας 8) για περιόδους μικρότερες από 0.5sec για τις οριζόντιες και 0.25sec για την κατακόρυφη συνιστώσα.

Ο βασικός τύπος αστοχίας γεωτεχνικού ενδιαφέροντος στην περιοχή που επισκέφτηκε κλιμάκιο ερευνητών του ΙΤΣΑΚ αφορούσε σε αστοχίες τοίχων αντιστήριξης, οι οποίοι στην πλειονότητά τους ήταν λιθόκτιστοι και αντιστήριζαν φυσικά πρανή για την θεμελίωση κατασκευών. Οι βλάβες στις κατασκευές στην ίδια περιοχή επικεντρώνονται κυρίως στα παραδοσιακά λιθόκτιστα κτήρια κατοικιών χωρίς αντισεισμικές προδιαγραφές.

Οι χάρτες κατανομής της σεισμικής έντασης και της επιτάχυνσης για τους δύο σεισμούς είναι διαθέσιμοι από τους συνδέσμους Σεισμός Μw6.0 27-09-2021 και Σεισμός Mw5.3 28-09-2021.

Η αναφορά στη χρήση του περιεχομένου αυτής της έκθεσης είναι η εξής:

ΙΤΣΑΚ (2021). ΣΕΙΣΜΟΙ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ, Μ 6.0 της 27/09/2021 & Μ 5.3 της 28/09/2021: Προκαταρκτική Εκθεση-Καταγραφές του Δικτύου Επιταχυνσιογράφων του ΙΤΣΑΚ και Βλάβες στο Φυσικό και Δομημένο Περιβάλλον, Μονάδα Έρευνας ΙΤΣΑΚ, Θεσσαλονίκη, σελ. 44. 10.5281/zenodo.5554299

DOI


PGA distribution - Arkalochori EQ 27-09-2021 M6.0

 

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο:

Προκαταρκτική έκθεση του ΙΤΣΑΚ για τους σεισμούς του Αρκαλοχωρίου στις 27 και 28 Σεπτεμβρίου 2021

Άλλες πληροφορίες: PDF, 13MB