Είστε εδώ: 
 

Νέα

Επιστροφή στην λίστα με τα Νέα

Η πρόσφατη ενίσχυση του εξοπλισμού του σεισμολογικού παρατηρητηρίου ARGONET (http://argonet-kefalonia.org) με μετεωρολογικό σταθμό και μετρητή υγρασίας εδάφους (σε συνεργασία με το CEA-Cadarache Γαλλίας, το Τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών και το Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του Ιόνιου Πανεπιστημίου) μας επιτρέπει πλέον την απευθείας παρακολούθηση των μεταβολών της υγρασίας του εδάφους σε συνάρτηση με το ύψος της βροχόπτωσης. Επόμενος στόχος μας η αξιοποίηση των παρατηρήσεων για να διερευνήσουμε το κατά πόσο οι μεταβολές του όγκου του νερού σε μικρά βάθη κάτω από την επιφάνεια αλλάζουν τη συμπεριφορά του εδάφους κατά τη διάρκεια των σεισμών.

Στο επάνω μέρος του σχήματος φαίνεται το ύψος της βροχόπτωσης στο Αργοστόλι (μετρήσεις ανά 10 λεπτά) από 01/10/2021 έως σήμερα και στο κάτω οι ταυτόχρονες μεταβολές του όγκου του νερού άνα κυβικό μέτρο εδάφους σε τρία διαφορετικά βάθη από την επιφάνεια (10, 50 και 75 εκατοστά).