Είστε εδώ: 
 

Νέα

Επιστροφή στην λίστα με τα Νέα

Κατεβάστε την προκαταρκτική έκθεση του ΙΤΣΑΚ για τον Σεισμό της Φλώρινας.

Καταγραφές ισχυρής σεισμικής κίνησης από κοντινούς στο επίκεντρο επιταχυνσιογράφους είναι διαθέσιμες εδώ.

Η αναφορά στη χρήση του περιεχομένου αυτής της έκθεσης είναι η εξής:

ΙΤΣΑΚ (2022). ΣΕΙΣΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Μ5.5 της 09/01/2022: Σύντομη Έκθεση Της Ανάλυσης Καταγραφών του Δικτύου Επιταχυνσιογράφων του ΙΤΣΑΚ και Βλάβες στο Φυσικό και Δομημένο Περιβάλλον, Μονάδα Έρευνας ΙΤΣΑΚ, Θεσσαλονίκη, σελ. 12. DOI: 10.5281/zenodo.5844290

DOI

 

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο:

Προκαταρκτική έκθεση του ΙΤΣΑΚ για τον σεισμό της Φλώρινας στις 9 Ιανουαρίου 2022