Είστε εδώ: 
 

Νέα

Επιστροφή στην λίστα με τα Νέα

Ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου "Rapid Earthquake Damage Assessment ConsorTium - REDACt" (BSB 966), ζητεί από κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την προμήθεια των αναφερομένων στην επισυναπτόμενη προκήρυξη, ηλεκτρονικών ανταλλακτικών με κόστος που να μην ξεπερνά το ποσό των 4.376,00 € (πλέον ΦΠΑ).

 

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο:

Προμήθεια ηλεκτρονικών ανταλλακτικών για τη συναρμολόγηση και κατασκευή επιταχυνσιογράφων