Είστε εδώ: 
 

Δεδομενα

Από την σελίδα αυτή μπορείτε να κατεβάσετε δεδομένα που αφορούν:

 

- Καταγραφές Ισχυρής Σεισμικής Κίνησης

- Γεωτρήσεις

- Φωτογραφικό υλικό με βλάβες στις κατασκευές από τους καταστροφικούς σεισμούς

- Επιταχυνσιογράμματα απόκρισης κτιριακών εγκαταστάσεων και κατασκευών

 

Χρησιμοποιήστε το μενού στα αριστερά για να πλοηγηθήτε στις διαφορετικές επιλογές.

 

Για πληροφορίες σχετικά με τους σταθμούς καταγραφής (γεωγραφικές, γεωτεχνικές, γεωλογικές, γεωφυσικές, μορφολογικές, απόκριση κλπ) του δικτύου του ΙΤΣΑΚ επισκεφτείτε την ιστοσελίδα monographs.itsak.gr που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του προγράμματος NERIES Integrated Infrastructure Initiative (I3) Project στο Έκτο Πρόγραμμα Πλαίσιο (FP6) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.


Μέρος των δεδομένων του ΙΤΣΑΚ είναι επίσης διαθέσιμα μέσω της ιστοσελίδας www.geomind.eu που δημιουργήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος GEOMIND - (Γεωφυσική Πολυγλωσσική Διαδικτυακή Υπηρεσία Πληροφοριών-Geophysical Multilingual Internet-Driven Information System).