Το Διοικητικό Συμβούλιο

Το ΙΤΣΑΚ και ο ΟΑΣΠ μετά την συγχώνευση τους τον Αύγουστο του 2011, διοικούνται από κοινό Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ασκεί κάθε πράξη διοίκησης και διαχείρισης που σχετίζεται με το Ινστιτούτο και το έργο του.

Περισσότερα στοιχεία για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΤΣΑΚ μπορείτε να βρείτε εδώ.