Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Ο.Α.Σ.Π. διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ασκεί κάθε πράξη διοίκησης και διαχείρισης που σχετίζεται με τον Οργανισμό και το έργο του. Σήμερα το Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Π., όπως αυτό ορίστηκε στο ΦΕΚ 379/7-11-2011 και συμπληρώθηκε με την υπ΄αριθμ. Δ16γ/571/11/448/Γ/07-11-2011 , αποτελείται από τους:

 1. Στυλιανίδη Κοσμά, Καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ., Πρόεδρο
 2. Λέκκα Ευθύμιο, Καθηγητή του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Ε.Κ.Π.Α., Αντιπρόεδρο
 3. Χανακούλα Αθανάσιο, Δημοτικό Σύμβουλο Φιλοθέης/Ψυχικού, εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας ( ΚΕΔΕ )
 4. Βλάχο Ιωάννη, Πολιτικό Μηχανικό, εκπρόσωπο του ΤΕΕ
 5. Κυρατζή Αναστασία, Καθηγήτρια Σεισμολογίας του Τμήματος Γεωλογίας του Α.Π.Θ.
 6. Bιντζηλαίου Ελισάβετ, Καθηγήτρια της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π.
 7. Γκανά Αθανάσιο, Δρ Γεωλόγο, Κύριο Ερευνητή του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών
 8. Δρίτσο Στέφανο, Καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών

Τα μέλη Κυρατζή Αναστασία, Bιντζηλαίου Ελισάβετ, Γκανάς Αθανάσιος, Δρίτσος Στέφανος, αναπληρώνονται από τους:

 1. Καραντώνη Τρανταφυλλιά, Λέκτορα του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών
 2. Μαλακάτα Νίκο, Δρ Πολιτικό Μηχανικό της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπ. Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
 3. Μιλτιάδου Ανδρονίκη, Δρ Πολιτικό Μηχανικό του Υπουργείου Πολιτισμού
 4. Ματαράγκα Μυρσίνη, Δρ Γεωλόγο

Ο εκπρόσωπος ΚΕΔΕ και ο εκπρόσωπος ΤΕΕ αναπληρώνονται αντίστοιχα από τους:

 1. Μπαρμπάκο Ευάγγελο, Δημοτικό Σύμβουλο Καλλιθέας
 2. Ζυγούρη Νικόλαο, Πολιτικό Μηχανικό

Η θητεία του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής.

Ο Γενικός Διευθυντής του Ο.Α.Σ.Π. ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Είναι προϊστάμενος όλων των Διευθύνσεων του Οργανισμού και συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου όπου εισηγείται τα θέματα χωρίς ψήφο. Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού είναι ο Παπαδόπουλος Νικήτας, Πολιτικός Μηχανικός.