Είστε εδώ: 
 

Βιβλιοθήκη

Η βιβλιοθήκη του Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών ιδρύθηκε για να υποστηρίζει και να προωθεί τις ερευνητικές δραστηριότητες των μελών του Ινστιτούτου. Πρόκειται για μία ειδική βιβλιοθήκη που το υλικό και οι υπηρεσίες της περιορίζονται στα επιστημονικά πεδία της τεχνικής σεισμολογίας, της εδαφοδυναμικής και των αντισεισμικών κατασκευών.

Το υλικό και οι υπηρεσίες της βιβλιοθήκης είναι ανοιχτές προς όλους με προτεραιότητα στα μέλη της εθνικής και διεθνής επιστημονικής κοινότητας. Προϋπόθεση αποτελεί η υποχρέωση να σέβονται την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων σε ότι αφορά την χρήση του υλικού της βιβλιοθήκης.