Πληροφορίες σταθμών επιταχυνσιογράφων

Στην ιστοσελίδα http://monographs.itsak.gr μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τους σταθμούς επιταχυνσιογράφων που λειτουργεί το ΙΤΣΑΚ στον Ελλαδικό χώρο.

 

Η ιστοσελίδα αναπτύχθηκε στα πλαίσια του προγράμματος NERIES Integrated Infrastructure Initiative (I3) Project στο Έκτο Πρόγραμμα Πλαίσιο (FP6) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με επιστημονικό υπεύθυνο τον Δρ. Νίκο Θεοδουλίδη.