Εργαστηριακή υποδομή

Η εργαστηριακή υποδομή του ΙΤΣΑΚ αποτελείται από διάφορα όργανα κατάλληλα για τη μέτρηση φυσικών παραμέτρων που σχετίζονται με τη χωρική κατανομή της σεισμικής κίνησης και του εδαφικού μικροθορύβου, τη διακύμανση της ταχύτητας διάδοσης των P και S κυμάτων με το βάθος καθώς και της σεισμικής απόκρισης των κατασκευών.

Μεταξύ αυτών, συγκαταλέγονται:

 • Εκατόν τριάντα (130) CMG5TD επιταχυνσιογράφοι Guralp.
 • Ογδόντα (80) QDR επιταχυνσιογράφοι Kinemetrics.
 • Επτά (7) 130-SMA επιταχυνσιογράφοι REFTEK.
 • Δέκα τέσσερις (14) Altus επιταχυνσιογράφοι Kinemetrics (3 K2 & 11 Etna με Kinemetrics Episensors).
 • Δέκα (10) SSA1 & SSA2 επιταχυνσιογράφοι Kinemetrics.
 • Είκοσι οκτώ (28) GCR-24 επιταχυνσιογράφοι GeoSIG με αισθητήρες Guralp CMG-5T.
 • Πέντε (5) CMG24-6ch καταγραφικά με επιφανειακά και εντός γεώτρησης CMG-5T(B) επιταχυνσιόμετρα Guralp.
 • Είκοσι οκτώ (25) επιταχυνσιογράφοι ‘SeismoBug’ χαμηλού κόστους ιδιοκατασκευής ΙΤΣΑΚ (www.seismobug.com).
 • Δύο (2) CityShark καταγραφικά με σεισμόμετρα Le5s.
 • Δέκα τρεις (13) CMG-6TD φορητοί σεισμογράφοι
 • Ένας (1) 24-κάναλος σεισμογράφος, GEOMETRΙCS strata view R24-02, ηλεκτρομαγνητική πηγή για δοκιμές cross-hole & τριαξονικό γεώφωνο γεώτρησης (BGS).
 • Τρία (3) 6-κάναλα καταγραφικά (Earthdata-PG6-24) και έξι (6) ευρέως φάσματος μαγνητόμετρα (Metronix MFS06).
 • Συσκευή τριαξονικής δοκιμής TRΙSCAN 5OKN με καταγραφική μονάδα, κυψέλες (διαμέτρου 50mm,1700KN & 150mm).
 • Ένα (1) 36-κάνναλο καταγραφικό DOLOMITE (Kinemetrics)
 • Φορητά συστήματα ενοργάνωσης κατασκευών:
  • GeoSIG (4 GSR-24, συνολικά 12 μονοαξονικά επιταχυνσιόμετρα AC-21, GPS, και σύστημα ασύρματης επικοινωνίας (LAN))
  • Τέσσερα (4) Kinemetrics K2 (42 συνολικά κανάλια για μονοαξονικά επιταχυνσιόμετρα)
  • Ένα (1) 16-κάναλο καταγραφικό TEAC υψηλής ανάλυσης για περιβαλλοντικούς θορύβους
 • Ηλεκτροδυναμικός μονοαξονικός διεγέρτης κατασκευών (APS Dynamics Inc. Electroseis Model 400).
 • Διεγέρτης με σύστημα έκκεντρων μαζών (ANCO Engineers model MK-500U).
 • Ειδικά σχεδιασμένο αυτοκινούμενο εργαστήριο (φορτηγό FORD).
 • Εξοπλισμός μη καταστροφικού ελέγχου στοιχείων και υλικών των κατασκευών (PROCEQ).