Καλωσορίσατε

Καλωσορίσατε

Tο ΙΤΣΑΚ ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη ως Ν.Π.Δ.Δ. εποπτείας του τ. ΥΠΕΧΩΔΕ (σήμερα ΥΠΥΜΕΔΙ) με το άρθρο 12 του Ν.1349/1983. Ως αποστολή έχει την εφαρμοσμένη έρευνα στους τομείς Τεχνικής Σεισμολογίας, Εδαφοδυναμικής και Αντισεισμικών Κατασκευών για τη μείωση των συνεπειών των σεισμών στον άνθρωπο & στο δομημένο περιβάλλον. Με το άρθρο 10 του Ν.2919/2001, «Σύνδεση έρευνας & τεχνολογίας με την παραγωγή και άλλες διατάξεις», το ΙΤΣΑΚ θεωρείται «ερευνητικό & τεχνολογικό κέντρο» με την έννοια του Ν.1514/1985 «Ανάπτυξη της επιστημονικής & τεχνολογικής έρευνας», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Είναι μοναδικό ερευνητικό κέντρο στον Ελλαδικό χώρο που δραστηριοποιείται σ’ αυτό το σύνθετο επιστημονικό και αναπτυξιακό αντικείμενο & ένα από τα λίγα ευρωπαϊκά κέντρα ειδικευμένα για το σκοπό αυτό. Τον Δεκέμβρη του 2004 το ΙΤΣΑΚ απέκτησε Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) σε συνέχεια του Νόμου 3004 του 2002. Με τον Ν.4002/2011 (άρθρο 57 παρ. 1), το ΙΤΣΑΚ καταργήθηκε ως αυτοτελές Ν.Π.Δ.Δ. και συγχωνεύτηκε με τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ) στις 22/8/2011. Μετά τη συγχώνευσή, το ΙΤΣΑΚ εξακολουθεί να λειτουργεί με έδρα τη Θεσσαλονίκη ως ερευνητικό και τεχνολογικό κέντρο, όχι με αυτοτελή νομική προσωπικότητα, αλλά στο πλαίσιο πλέον του ΟΑΣΠ, χωρίς να έχει μεταβληθεί η ερευνητική του οντότητα. Τέλος, το Δεκέμβρη του 2013 το ΙΤΣΑΚ, ως μονάδα έρευνας του ΟΑΣΠ, απέκτησε τις δικές του κτιριακές εγκαταστάσεις στους Ελαιώνες της Πυλαίας, όπου βρίσκεται πλέον σήμερα.
Νέα

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για γεωλόγο/γεωφυσικό στο πλαίσιο του έργου

12/10/2023 Προκηρύξεις  

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για γεωλόγο/γεωφυσικό στο πλαίσιο του έργου "ARGONET+"

περισσοτερα

12/09/2023 Ανακοινώσεις  

Πρωτογενές αίτημα για την παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας καταγραφών επιταχυνσιογράφων

περισσοτερα

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για Πολιτικό Μηχανικό / Σεισμολόγο στο πλαίσιο του έργου

28/07/2023 Προκηρύξεις  

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για Πολιτικό Μηχανικό / Σεισμολόγο στο πλαίσιο του έργου "Earthquake Resilient Schools - EReS" (EE260/2023)

περισσοτερα

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για Σεισμολόγο στο πλαίσιο του έργου

28/07/2023 Προκηρύξεις  

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για Σεισμολόγο στο πλαίσιο του έργου "Earthquake Resilient Schools - EReS" (EE261/2023)

περισσοτερα

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για Πληροφορικό στο πλαίσιο του έργου

28/07/2023 Προκηρύξεις  

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για Πληροφορικό στο πλαίσιο του έργου "Earthquake Resilient Schools - EReS" (EE263/2023)

περισσοτερα

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρονικών ανταλλακτικών στο πλαίσιο του έργου

28/07/2023 Προκηρύξεις  

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρονικών ανταλλακτικών στο πλαίσιο του έργου "Earthquake Resilient Schools - EReS" (ΕΕ259/2023).

περισσοτερα

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την κατασκευή / εγκατάσταση επιταχυνσιογράφων χαμηλού κόστους στο πλαίσιο του έργου

28/07/2023 Προκηρύξεις  

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την κατασκευή / εγκατάσταση επιταχυνσιογράφων χαμηλού κόστους στο πλαίσιο του έργου "Earthquake Resilient Schools - EReS" (EE262/2023)

περισσοτερα

Εγκατάσταση επιταχυνσιογράφων χαμηλού κόστους σε 31 σχολικές μονάδες της Θεσσαλονίκης.

10/07/2023 Τύπος  

Εγκατάσταση επιταχυνσιογράφων χαμηλού κόστους σε 31 σχολικές μονάδες της Θεσσαλονίκης.

περισσοτερα