Είστε εδώ: 
 

Ερευνα

To ΙΤΣΑΚ έχει στόχο την εφαρμοσμένη έρευνα, την τεκμηρίωση και την ανάπτυξη τεχνογνωσίας – τεχνολογίας στο χώρο της Αντισεισμικής Μηχανικής και της Τεχνικής Σεισμολογίας. Τα αποτελέσματα των ερευνών αυτών

  • μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για αναβάθμιση, εμπλουτισμό και εκσυγχρονισμό της Αντισεισμικής Τεχνολογίας (π.χ. αποτίμηση φέρουσας ικανότητας κατασκευών – έργων υποδομής, διερεύνηση της σεισμικής συμπεριφοράς τους, επισκευές βλαβών, ενίσχυση της σεισμικής τους επάρκειας κ.τ.λ.),
  • να συνεισφέρουν στον εκσυγχρονισμό και στις διαδοχικές τροποποιήσεις του Αντισεισμικού Κανονισμού αλλά και στη σύνταξη Τεχνικών Οδηγιών σε ειδικά θέματα που εκφεύγουν του Αντισεισμικού Κανονισμού και τέλος,
  • να μειώσουν σημαντικά τις συνέπειες της ισχυρής σεισμικής κίνησης σε κατασκευές και σε έργα υποδομής της χώρας.