Ετήσιοι Απολογισμοί

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τους ετήσιους απολογισμούς των ερευνητικών δραστηριότητων του ΙΤΣΑΚ. Σε κάθε απολογισμό περιλαμβάνεται αναλυτικός κατάλογος ενεργών ερευνητικών προγραμμάτων, κατάλογος δημοσιεύσεων, διδακτικό και εκπαιδευτικό έργο και άλλες δραστηριότητες.

  1. Απολογισμός ερευνητικών δραστηριότητων 2014-2015
  2. Απολογισμός ερευνητικών & τεχνολογικών δραστηριότητων 2016