Ανθρώπινο Δυναμικό

Νίκος Θεοδουλίδης

 

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

Νίκος Θεοδουλίδης

Δρ Σεισμολόγος
Διευθυντής Ερευνών ΙΤΣΑΚ
Γεννηθείς: 10/04/1958, Προσοτσάνη-Δράμας
Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με 1 παιδί
Tηλ: (+30) 2310 476081, εσωτ.1224
Fax: (+30) 2310 476085
e-mail: ntheo [AT] itsak.gr

Πλήρες βιογραφικό σε μορφή pdf

 

Ανώτατη Εκπαίδευση

 • Πτυχίο Γεωλόγου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), 1980
 • Διδακτορικό Δίπλωμα, Τμήμα Γεωλογίας, Α.Π.Θ., 1991
 • Μεταδιδακτορικές Σπουδές, Laboratoire de Geophysique Interne et Tectonophysique (LGIT), U.J.F. Grenoble, France, 1992-1993
 • Επισκέπτης ερευνητής mperial College (1988), LGIT (1994, 1995, 2008, 2009, 2010), INGV (2009,
  2010).

Επιστημονικό Γνωστικό Αντικείμενο

Σεισμολογία – Τεχνική Σεισμολογία:

 • Μελέτη ιδιοτήτων (απόσβεση, διάρκεια) ισχυρής σεισμικής κίνησης
 • Προσομοίωση ισχυρής σεισμικής κίνησης
 • Σχεδιασμός - οργάνωση - λειτουργία δικτύων επιταχυνσιογράφων
 • Μελέτη επίδρασης τοπικών γεωλογικών συνθηκών στη σεισμική κίνηση με καταγραφές σεισμών και εδαφικού μικροθορύβου.
 • Μελέτη χαρακτηριστικών ισχυρής δόνησης και μακροσεισμικά αποτελέσματα πρόσφατων καταστρεπτικών σεισμών.

Ερευνητική και Επαγγελματική Εμπειρία

 • Συμμετοχή στην εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων του ΙΤΣΑΚ και Πανεπιστημίων 1984-2011
 • Συμμετοχή σε ειδικές μελέτες σεισμικής επικινδυνότητας έργων μεγάλης σπουδαιότητας (Ολυμπιακά Έργα, Εγνατία Οδός, Φράγματα, κ.α.) με εκπόνηση περισσοτέρων των 60 τεχνικών μελετών
 • Συμμετοχή στη διδασκαλία μεταπτυχιακών μαθημάτων του ΜΠΣ του Τμήματος Γεωλογίας Α.Π.Θ.,1995-2011
 • Μέλος τριμελών Συμβουλευτικών Επιτροπών διατριβών ειδίκευσης και διδακτορικών διατριβών
 • Υπηρεσία στο σεισμολογικό σταθμό Θεσσαλονίκης (1984-2011)
 • Μέλος Δ.Σ. του ΙΤΣΑΚ ως εκπρόσωπος εργαζομένων (1988-1989), ως αν. μέλος (2010-σήμερα)
 • Πρόεδρος του Μόνιμου Ερευνητικού Προσωπικού του ΙΤΣΑΚ (1996-1997) & (2002-2004)
 • Διευθυντής του ΙΤΣΑΚ (1995 - 1999)

Μέλος Επιστημονικών Οργανισμών

 • Μέλος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας
 • Μέλος του Ελληνικού Τμήματος Αντισεισμικής Μηχανικής
 • Μέλος της Διεθνούς Αμερικάνικης Σεισμολογικής Εταιρείας
 • Μέλος της Διεθνούς Αμερικανικής Ένωσης Γεωφυσικών

Επιστημονικά Επιτεύγματα

 • Επιστημονικές Δημοσιεύσεις πλέον των 125: 45 με σύστημα κριτών σε διεθνή περιοδικά, 8 με σύστημα κριτών σε εθνικά περιοδικά, 40 με σύστημα κριτών σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων, 19 σε πρακτικά εθνικών συνεδρίων, 15 διάφορες δημοσιεύσεις
 • Ερευνητικά Προγράμματα : 77 (στα 17 επιστημονικά υπεύθυνος)
 • Κριτής σε επιστημονικά περιοδικά & συνέδρια