Ανθρώπινο Δυναμικό

Νίκος Θεοδουλίδης

 

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

Νίκος Θεοδουλίδης

ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Δρ Σεισμολόγος
Διευθυντής Ερευνών (Ερευνητής Α’) ΙΤΣΑΚ
Γεννηθείς: 10/04/1958, Προσοτσάνη-Δράμας
Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με 1 παιδί
Tηλ: (+30) 2310 476081, εσωτ.202
Fax: (+30) 2310 476085
e-mail: ntheo [AT] itsak.gr
web site: http://www.itsak.gr/people/people/cv/6/

Social Media Presence: ResearchGate

 

Ανώτατη Εκπαίδευση

 • Πτυχίο Γεωλόγου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), 1980
 • Διδακτορικό Δίπλωμα, Τμήμα Γεωλογίας, Τομέας Γεωφυσικής, Α.Π.Θ., 1991
 • Μεταδιδακτορικές Σπουδές, Laboratoire de Geophysique Interne et Tectonophysique (LGIT), University Joseph Fourier Grenoble France, υπότροφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Marie-Curie (1992-1993)
 • Επισκέπτης ερευνητής: Imperial College-UK, ISTerre-France, USGS-USA, INGV-Italy, Comenius University-Slovakia
 • Γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά

Επιστημονικό Γνωστικό Αντικείμενο

Σεισμολογία – Τεχνική Σεισμολογία - Γεωφυσική με κατευθύνσεις ερευνητικού έργου:

 • Μελέτη ιδιοτήτων της ισχυρής σεισμικής κίνησης και εκτίμηση σεισμικής επικινδυνότητας
 • Προσομοίωση ισχυρής σεισμικής κίνησης και σεισμικά σενάρια
 • Μελέτη επίδρασης τοπικών γεωλογικών συνθηκών στην σεισμική κίνηση με αριθμητικές και πειραματικές μεθόδους με χρήση καραγραφών σεισμών και εδαφικού μικροθορύβου
 • Μελέτη ιδιοτήτων τοπικών γεωλογικών συνθηκών με τη χρήση εδαφικού μικροθορύβου
 • Σχεδιασμός, οργάνωση, λειτουργία δικτύων επιταχυνσιογράφων, συλλογή και ανάλυση δεδομένων

Ερευνητική και Επαγγελματική Εμπειρία

 • Διευθυντής Ερευνών (Ερευνητής Α') από το 2007
 • Διευθυντής του ΙΤΣΑΚ (Σεπτ. 1995 - Αυγ. 1999)
 • Μέλος Δ.Σ. του ΙΤΣΑΚ (1988-1989) & (2010-2011)
 • Εκλεγμένος Πρόεδρος του Μόνιμου Ερευνητικού Προσωπικού του ΙΤΣΑΚ (1996-1997, 2002-2004, 2016-2017, 2019-2020)
 • Εκλεγμένος Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου ΕΣΙ-ΙΤΣΑΚ (2020-2022)
 • Συμμετοχή στην εκπόνηση 80 ερευνητικών προγραμμάτων του ΙΤΣΑΚ, Ε.Κ., Α.Ε.Ι.
 • Επιστημονικά υπεύθυνος σε 25 εθνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα
 • Συμμετοχή στην εκπόνηση του Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού και σε ειδικές μελέτες σεισμικής επικινδυνότητας έργων μεγάλης σπουδαιότητας (Ολυμπιακά Έργα, Εγνατία Οδός, Φράγματα, Νοσοκομειακές εγκαταστάσεις, υποδομές της ΔΕΗ, κ.α.) με εκπόνηση πλέον των 50 τεχνικών μελετών
 • Συμμετοχή στη διδασκαλία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Γεωλογίας Α.Π.Θ. (1995-2022)
 • Μέλος 3μελών Συμβουλευτικών Επιτροπών διατριβών ειδίκευσης και διδακτορικών διατριβών
 • Μέλος εισηγητικών επιτροπών και εκλεκτορικών σωμάτων σε Α.Ε.Ι. και Ε.Κ.
 • Υπηρεσία αναλύσεων σεισμών σεισμολογικού σταθμού ΑΠΘ Θεσ/νίκης (1983-2022)

Μέλος Επιστημονικών Οργανισμών

 • Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ)
 • Ελληνικό Τμήμα Αντισεισμικής Μηχανικής (ΕΤΑΜ)
 • Διεθνής Αμερικάνικη Σεισμολογική Εταιρεία (Seismological Society of America)
 • Διεθνής Αμερικανική Ένωση Γεωφυσικών(American Geophysical Union)
 • Ομάδας Εργασίας 2 WG2-Strong Motion Records for Engineering Applications of EAEE
 • Ευρωπαϊκή Επιτροπή Διαχείρισης Δεδομένων Ισχυρής Δόνησης (ORFEUS SM-SMC)

Επιστημονικά Επιτεύγματα

 • Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 253:
  • Διεθνή Περιοδικά με κριτές 86,
  • Κεφάλαια σε Διεθνή Βιβλία (με κριτές): 2
  • Εθνικά Περιοδικά με κριτές 16,
  • Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων 76,
  • Πρακτικά Εθνικών Συνεδρίων 32,
  • Ειδικές Εκδόσεις & websites 41
 • Συμμετοχή με ανακοινώσεις/εργασίες σε πλέον των 60 Εθνικών και Διεθνών Συνεδρίων
 • Κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά & πρακτικά Συνεδρίων

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις