Ανθρώπινο Δυναμικό

Νίκος Θεοδουλίδης

 

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

Νίκος Θεοδουλίδης

Δρ Σεισμολόγος
Διευθυντής Ερευνών (Ερευνητής Α’) ΙΤΣΑΚ
Γεννηθείς: 10/04/1958, Προσοτσάνη-Δράμας
Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με 1 παιδί
Tηλ: (+30) 2310 476081, εσωτ.202
Fax: (+30) 2310 476085
e-mail: ntheo [AT] itsak.gr

Social Media Presence: ResearchGate

Πλήρες βιογραφικό σε μορφή pdf

 

Ανώτατη Εκπαίδευση

 • Πτυχίο Γεωλόγου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), 1980
 • Διδακτορικό Δίπλωμα, Τμήμα Γεωλογίας, Τομέας Γεωφυσικής, Α.Π.Θ., 1991
 • Μεταδιδακτορικές Σπουδές, Laboratoire de Geophysique Interne et Tectonophysique (LGIT), University Joseph Fourier Grenoble France, υπότροφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Marie-Curie (1992-1993)
 • Επισκέπτης ερευνητής: Imperial College-UK, ISTerre-France, USGS-USA, INGV-Italy, Comenius University-Slovakia
 • Γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά

Επιστημονικό Γνωστικό Αντικείμενο

Σεισμολογία – Τεχνική Σεισμολογία - Γεωφυσική με κατευθύνσεις ερευνητικού έργου:

 • Μελέτη ιδιοτήτων της ισχυρής σεισμικής κίνησης και εκτίμηση σεισμικής επικινδυνότητας
 • Προσομοίωση ισχυρής σεισμικής κίνησης και σεισμικά σενάρια
 • Μελέτη επίδρασης τοπικών γεωλογικών συνθηκών στην σεισμική κίνηση με αριθμητικές και πειραματικές μεθόδους με χρήση καραγραφών σεισμών και εδαφικού μικροθορύβου
 • Μελέτη ιδιοτήτων τοπικών γεωλογικών συνθηκών με τη χρήση εδαφικού μικροθορύβου
 • Σχεδιασμός, οργάνωση, λειτουργία δικτύων επιταχυνσιογράφων, συλλογή και ανάλυση δεδομένων

Ερευνητική και Επαγγελματική Εμπειρία

 • Συμμετοχή στην εκπόνηση πλέον των 70 ερευνητικών προγραμμάτων του ΙΤΣΑΚ και Πανεπιστημίων
 • Επιστημονικός υπεύθυνος σε 22 εθνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα
 • Συμμετοχή στην εκπόνηση του Αντισεισμικού Κανονισμού και σε ειδικές μελέτες σεισμικής επικινδυνότητας έργων μεγάλης σπουδαιότητας (Ολυμπιακά Έργα, Εγνατία Οδός, Φράγματα, Νοσοκομειακές εγκαταστάσεις, υποδομές της ΔΕΗ, κ.α.) με εκπόνηση πλέον των 60 τεχνικών μελετών
 • Συμμετοχή στη διδασκαλία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΜΠΣ του Τμήματος Γεωλογίας Α.Π.Θ. (1995-σήμερα)
 • Μέλος τριμελών Συμβουλευτικών Επιτροπών διατριβών ειδίκευσης και διδακτορικών διατριβών
 • Υπηρεσία αναλύσεων σεισμών στο σεισμολογικό σταθμό ΑΠΘ Θεσσαλονίκης (1983-σήμερα)
 • Μέλος Δ.Σ. του ΙΤΣΑΚ (1988-1989) και (2010-2011)
 • Διευθυντής του ΙΤΣΑΚ (1995-1999)
 • Πρόεδρος του Μόνιμου Ερευνητικού Προσωπικού του ΙΤΣΑΚ (1996-1997, 2002-2004, 2016-2017)
 • Διευθυντής Ερευνών (Ερευνητής Α') από το 2007 έως σήμερα.

Μέλος Επιστημονικών Οργανισμών

 • Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
 • Ελληνικό Τμήμα Αντισεισμικής Μηχανικής
 • Διεθνής Αμερικάνικη Σεισμολογική Εταιρεία
 • Διεθνής Αμερικανική Ένωση Γεωφυσικών
 • Ομάδας Εργασίας 2 WG2-Strong Motion Records for Engineering Applications of EAEE

Επιστημονικά Επιτεύγματα

 • Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 200:
  • Διεθνή Περιοδικά με κριτές (73),
  • Εθνικά Περιοδικά με κριτές (13),
  • Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων (68),
  • Πρακτικά Εθνικών Συνεδρίων (24),
  • Τόμοι & websites (22)
 • Συμμετοχή με ανακοινώσεις/εργασίες σε πλέον των 50 Εθνικών και Διεθνών Συνεδρίων
 • Κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά & πρακτικά Συνεδρίων

Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια με κριτές & βιβλία (2012-2018)