Καλωσορίσατε

Καλωσορίσατε

Tο ΙΤΣΑΚ ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη ως Ν.Π.Δ.Δ. εποπτείας του τ. ΥΠΕΧΩΔΕ (σήμερα ΥΠΥΜΕΔΙ) με το άρθρο 12 του Ν.1349/1983. Ως αποστολή έχει την εφαρμοσμένη έρευνα στους τομείς Τεχνικής Σεισμολογίας, Εδαφοδυναμικής και Αντισεισμικών Κατασκευών για τη μείωση των συνεπειών των σεισμών στον άνθρωπο & στο δομημένο περιβάλλον. Με το άρθρο 10 του Ν.2919/2001, «Σύνδεση έρευνας & τεχνολογίας με την παραγωγή και άλλες διατάξεις», το ΙΤΣΑΚ θεωρείται «ερευνητικό & τεχνολογικό κέντρο» με την έννοια του Ν.1514/1985 «Ανάπτυξη της επιστημονικής & τεχνολογικής έρευνας», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Είναι μοναδικό ερευνητικό κέντρο στον Ελλαδικό χώρο που δραστηριοποιείται σ’ αυτό το σύνθετο επιστημονικό και αναπτυξιακό αντικείμενο & ένα από τα λίγα ευρωπαϊκά κέντρα ειδικευμένα για το σκοπό αυτό. Τον Δεκέμβρη του 2004 το ΙΤΣΑΚ απέκτησε Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) σε συνέχεια του Νόμου 3004 του 2002. Με τον Ν.4002/2011 (άρθρο 57 παρ. 1), το ΙΤΣΑΚ καταργήθηκε ως αυτοτελές Ν.Π.Δ.Δ. και συγχωνεύτηκε με τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ) στις 22/8/2011. Μετά τη συγχώνευσή, το ΙΤΣΑΚ εξακολουθεί να λειτουργεί με έδρα τη Θεσσαλονίκη ως ερευνητικό και τεχνολογικό κέντρο, όχι με αυτοτελή νομική προσωπικότητα, αλλά στο πλαίσιο πλέον του ΟΑΣΠ, χωρίς να έχει μεταβληθεί η ερευνητική του οντότητα. Τέλος, το Δεκέμβρη του 2013 το ΙΤΣΑΚ, ως μονάδα έρευνας του ΟΑΣΠ, απέκτησε τις δικές του κτιριακές εγκαταστάσεις στους Ελαιώνες της Πυλαίας, όπου βρίσκεται πλέον σήμερα.
Νέα

Προκαταρκτική έκθεση για τους σεισμούς της Θεσσαλίας (Μw6.3, 3 Μαρτίου 2021 και Μw6.1, 4 Μαρτίου 2021).

26/03/2021 Αναφορές Σεισμών  

Προκαταρκτική έκθεση για τους σεισμούς της Θεσσαλίας (Μw6.3, 3 Μαρτίου 2021 και Μw6.1, 4 Μαρτίου 2021).

περισσοτερα

Προκήρυξη Θέσης Σύμβασης Έργου Γεωλόγου στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου “Rapid Earthquake Damage Assessment ConsorTium - REDACt”

02/03/2021 Προκηρύξεις  

Προκήρυξη Θέσης Σύμβασης Έργου Γεωλόγου στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου “Rapid Earthquake Damage Assessment ConsorTium - REDACt”

περισσοτερα

Συνάντηση ενημέρωσης εκπροσώπων πολιτικής προστασίας από την εκτελεστική επιτροπή του προγράμματος REDACt

29/01/2021 Εκδηλώσεις  

Συνάντηση ενημέρωσης εκπροσώπων πολιτικής προστασίας από την εκτελεστική επιτροπή του προγράμματος REDACt

περισσοτερα

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για τον ετήσιο τακτικό έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 2020 του Ε.Λ.Κ.Ε. του Ο.Α.Σ.Π.

27/01/2021 Προκηρύξεις  

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για τον ετήσιο τακτικό έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 2020 του Ε.Λ.Κ.Ε. του Ο.Α.Σ.Π.

περισσοτερα

Προκήρυξη Θέσης Σύμβασης Έργου Πληροφορικού (ΕΕ 531) στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου “Rapid Earthquake Damage Assessment ConsorTium - REDACt”

07/12/2020 Προκηρύξεις  

Προκήρυξη Θέσης Σύμβασης Έργου Πληροφορικού (ΕΕ 531) στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου “Rapid Earthquake Damage Assessment ConsorTium - REDACt”

περισσοτερα

Προκαταρκτική Έκθεση για τον σεισμό της 30ης Οκτωβρίου 2020 στην Σάμο, από το Ελληνικό Τμήμα Αντισειμικής Μηχανικής

25/11/2020 Αναφορές Σεισμών  

Προκαταρκτική Έκθεση για τον σεισμό της 30ης Οκτωβρίου 2020 στην Σάμο, από το Ελληνικό Τμήμα Αντισειμικής Μηχανικής

περισσοτερα

Εκδήλωση του Συλλόγου Φοιτητών Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. με θέμα

17/11/2020 Εκδηλώσεις  

Εκδήλωση του Συλλόγου Φοιτητών Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. με θέμα "Αντισεισμική Προστασία - Συστήματα Έγκαιρης Προειδοποίησης - Ταυτότητα Κτιρίου."

περισσοτερα

KMI Information Series Webinar:

13/11/2020 Σεμινάρια  

KMI Information Series Webinar: "The ARGONET Seismic Observatory: An Accelerometric Vertical Array"

περισσοτερα