Καλωσορίσατε

Καλωσορίσατε

Tο ΙΤΣΑΚ ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη ως Ν.Π.Δ.Δ. εποπτείας του τ. ΥΠΕΧΩΔΕ (σήμερα ΥΠΥΜΕΔΙ) με το άρθρο 12 του Ν.1349/1983. Ως αποστολή έχει την εφαρμοσμένη έρευνα στους τομείς Τεχνικής Σεισμολογίας, Εδαφοδυναμικής και Αντισεισμικών Κατασκευών για τη μείωση των συνεπειών των σεισμών στον άνθρωπο & στο δομημένο περιβάλλον. Με το άρθρο 10 του Ν.2919/2001, «Σύνδεση έρευνας & τεχνολογίας με την παραγωγή και άλλες διατάξεις», το ΙΤΣΑΚ θεωρείται «ερευνητικό & τεχνολογικό κέντρο» με την έννοια του Ν.1514/1985 «Ανάπτυξη της επιστημονικής & τεχνολογικής έρευνας», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Είναι μοναδικό ερευνητικό κέντρο στον Ελλαδικό χώρο που δραστηριοποιείται σ’ αυτό το σύνθετο επιστημονικό και αναπτυξιακό αντικείμενο & ένα από τα λίγα ευρωπαϊκά κέντρα ειδικευμένα για το σκοπό αυτό. Τον Δεκέμβρη του 2004 το ΙΤΣΑΚ απέκτησε Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) σε συνέχεια του Νόμου 3004 του 2002. Με τον Ν.4002/2011 (άρθρο 57 παρ. 1), το ΙΤΣΑΚ καταργήθηκε ως αυτοτελές Ν.Π.Δ.Δ. και συγχωνεύτηκε με τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ) στις 22/8/2011. Μετά τη συγχώνευσή, το ΙΤΣΑΚ εξακολουθεί να λειτουργεί με έδρα τη Θεσσαλονίκη ως ερευνητικό και τεχνολογικό κέντρο, όχι με αυτοτελή νομική προσωπικότητα, αλλά στο πλαίσιο πλέον του ΟΑΣΠ, χωρίς να έχει μεταβληθεί η ερευνητική του οντότητα. Τέλος, το Δεκέμβρη του 2013 το ΙΤΣΑΚ, ως μονάδα έρευνας του ΟΑΣΠ, απέκτησε τις δικές του κτιριακές εγκαταστάσεις στους Ελαιώνες της Πυλαίας, όπου βρίσκεται πλέον σήμερα.
Νέα

Διάλεξη στο Πανεπιστήμιο Heriot-Watt of Edinburgh, UK -

14/09/2018 Εκδηλώσεις  

Διάλεξη στο Πανεπιστήμιο Heriot-Watt of Edinburgh, UK - "The role of surface geology in seismic hazard assessment"

περισσοτερα

Μεγάλης έκτασης σεισμολογικό & γεωφυσικό πείραμα στην Κεφαλονιά

28/06/2018 Ανακοινώσεις  

Μεγάλης έκτασης σεισμολογικό & γεωφυσικό πείραμα στην Κεφαλονιά

περισσοτερα

40 χρόνια από τον Σεισμό της Θεσσαλονίκης: Η Ελλάδα μεταξύ των πλέον αντισεισμικά αναπτυγμένων χωρών στον κόσμο

28/06/2018 Τύπος  

40 χρόνια από τον Σεισμό της Θεσσαλονίκης: Η Ελλάδα μεταξύ των πλέον αντισεισμικά αναπτυγμένων χωρών στον κόσμο

περισσοτερα

Εκδήλωση

19/06/2018 Εκδηλώσεις  

Εκδήλωση "40 χρόνια από τον σεισμό του 1978 στην Θεσσαλονίκη"

περισσοτερα

Δελτίο τύπου ΤΕΕ/ΤΚΜ:

07/06/2018 Τύπος  

Δελτίο τύπου ΤΕΕ/ΤΚΜ: "Το ΙΤΣΑΚ να παραμείνει στη Θεσσαλονίκη και το έργο του να στηριχθεί"

περισσοτερα

Hμερίδα «Συμβολή του ΙΤΣΑΚ στην Αντισεισμική Θωράκιση της Χώρας»

22/05/2018 Εκδηλώσεις  

Hμερίδα «Συμβολή του ΙΤΣΑΚ στην Αντισεισμική Θωράκιση της Χώρας»

περισσοτερα

Συμμετοχή του ΙΤΣΑΚ στο ΠΜΣ

06/03/2018 Σεμινάρια , Ανακοινώσεις  

Συμμετοχή του ΙΤΣΑΚ στο ΠΜΣ "Δίκαιο & Μηχανική της Ενέργειας"

περισσοτερα

Βράβευση του Δρ. Θωμά Σαλονικιού από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του ΑΠΘ

01/03/2018 Τύπος  

Βράβευση του Δρ. Θωμά Σαλονικιού από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του ΑΠΘ

περισσοτερα