Είστε εδώ: 
 

Ειδικά Δίκτυα

 

ARGONET

ARGONET is a special 3D accelerometric array that is installed in Argostoli-Cephalonia (Greece). Recordings from this array will effectively contribute to understanding of those parameters that define uncertainties in estimating strong ground motion.

ARGONET was funded by the the SINAPS@ research program which aims at exploring the uncertainties inherent in databases, knowledge of the physical processes and methods used at each step of the evaluation of the seismic hazard and the vulnerability of structures and nuclear components, in the context of a safety approach. The main objective is to identify or/and quantify the seismic margins resulting from assumptions or when selecting the level of seismic design, i.e. taking into account the uncertainties in the conservative choice, or design strategy. SINAPS@ project will help to address safety issues highlighted following the Fukushima accident, especially with regard to seismic safety margins.

 

INDESMUSA

Το πρόγραμμα INDES-MUSA (INnovative multi-sensor network for DEformation and Seismic Monitoring of Urban Subsidence-prone Areas) αποτελεί ένα πρωτοποριακό ερευνητικό πρόγραμμα το οποίο ξεκίνησε στην περιοχή Καλοχωρίου Θεσσαλονίκης, για τη μελέτη των εδαφικών υποχωρήσεων και της σεισμικής κίνησης με έμφαση στην μελέτη της αλληλεπίδρασης εδάφους-κατασκευής σε αντιπροσωπευτικά δομικά υποσύνολα (οικισμός, βιομηχανική ζώνη, δεξαμενές) της ευρύτερης περιοχής μελέτης του Καλοχωρίου.

Η καινοτομία του προγράμματος INDES-MUSA βρίσκεται στην εφαρμογή ενός πολυπαραμετρικού δικτύου παρακολούθησης της εδαφικής παραμόρφωσης και της σεισμικής δραστηριότητας σε σεισμογενή πολεοδομικά σύνολα, τα οποία παρουσιάζουν έντονα φαινόμενα υποχωρήσεων.

 

EUROSEISTEST
EUROSEISTEST is a multidisciplinary European experimental site for integrated studies in earthquake engineering, engineering seismology, seismology and soil dynamics. It is the longest running valley-instrumentation project worldwide, and is located in Mygdonia valley (epicenter area of the 1978, M6.4 earthquake), about 30km to the NE of the city of Thessaloniki in northern Greece. It consists of a 3D strong motion array and an instrumented SDOF structure (EuroProteas) to perform free and forced tests.