Είστε εδώ: 
 

Νέα

Επιστροφή στην λίστα με τα Νέα

Στο Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, αποστέλλεται το πόρισμα Ομάδας Εργασίας (ΟΕ) που συγκροτήθηκε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας (ΤΕΕ/ΤΚΜ), με την υπ. αρ. Α6/Σ10/18 Απόφαση Διοικούσας Επιτροπής και θέμα, «Μετεξέλιξη ΙΤΣΑΚ σε σχέση με το προωθούμενο σχέδιο σύστασης Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Ε.Φ.Α.Κ.Τ.Ε.Σ».

Σκοπός της ΟΕ, αποτέλεσε η διαμόρφωση πρότασης για την μετεξέλιξη του Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών (ΙΤΣΑΚ) -το οποίο και μετά τον Ν.4002/2011 , άρθρο 57 παρ. 1, καταργήθηκε ως αυτοτελές Ν.Π.Δ.Δ. και συγχωνεύτηκε με τον Οργανισμό Αντισεισμικής Προστασίας (ΟΑΣΠ), στις 22/8/2011- σε σχέση με το προωθούμενο σχέδιο σύστασης Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Εθνικός Ερευνητικός Φορέας Αντισεισμικών Κανονισμών, Προδιαγραφών Κατασκευών και Τεχνικής Σεισμολογίας (Ε.Φ.Α.Κ.Τ.Ε.Σ), με έδρα την Κεφαλονιά και περιφερειακή υπηρεσία τη Θεσσαλονίκη.

Παράλληλα με το πόρισμα της ΟΕ, παρατίθεται σχετικό URL με συμπεράσματα που προέκυψαν μέσα από την υλοποίηση ημερίδας με θέμα «Η συμβολή του ΙΤΣΑΚ στην αντισεισμική θωράκιση της χώρας», που έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη, στις 30/5/2018, με αφορμή τη συγκυρία συμπλήρωσης 40 χρόνων από τον μεγάλο σεισμό της πόλης, αλλά και 37 χρόνια από την ίδρυση-λειτουργία του ίδιου του ΙΤΣΑΚ.

Το πόρισμα πρόκειται να αποσταλεί και στους εκπροσώπους της Κεντρικής Μακεδονίας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.

Διαβάστε το πόρισμα όπως δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ/ΤΚΜ