Είστε εδώ: 
 

Νέα

Επιστροφή στην λίστα με τα Νέα

Κοινοποίηση της απόφασης 2/2019 που αφορά τα αποτελέσματα της προκήρυξης με αρ. πρ. ΕΕ239/30-11-2018 (ΑΔΑ: 6ΖΟ446Ψ84Ι-ΨΨΓ) για την διαδικασία επιλογής των δύο (2) εξωτερικών συνεργατών για τη περιγραφόμενη στην προκήρυξη ως «Θέση Β» στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος με τίτλο «Έρευνα και ανάπτυξη εργαλείων τεχνικού λογισμικού για την εφαρμογή συγχρόνων μεθόδων αντισεισμικής προστασίας σε υφιστάμενα κτήρια» και κωδικό 4.009 καθώς και το πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής Ενστάσεων.

 

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο:

Κοινοποίηση της Απόφασης 2/2019 επί των αποτελεσμάτων της προκήρυξης με αρ. πρ. ΕΕ239/30-11-2018