Είστε εδώ: 
 

Νέα

Επιστροφή στην λίστα με τα Νέα

Ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας στο πλαίσιο υλοποίησης του  Έργου «Loss Data Enhancement for Disaster Risk Reduction (DRR) and Climate Change Adaptation (CCA) Management - LODE», προκηρύσσει μια θέση σύμβασης έργου στην ειδικότητα του Δομοστατικού Μηχανικού με βάση τα παρακάτω στοιχεία:

Αντικείμενο του Έργου:
Συμμετοχή στα παραδοτέα (στην Αγγλική γλώσσα) που έχει αναλάβει ο Ο.Α.Σ.Π. στο πλαίσιο του παραπάνω έργου, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν:
    1. Έκθεση καταγραφής της διαδικασίας προσεισμικού και μετασεισμικού ελέγχου στην Ελλάδα και καταγραφή των αντίστοιχων εμπλεκόμενων φορέων.
    2. Αξιολόγηση μεθοδολογίας εκτίμησης σεισμικής τρωτότητας, χρησιμοποιώντας σαν μελέτη περίπτωσης τον σεισμό της Κεφαλονιάς του 2014. Συγκριτική μελέτη αποτελεσμάτων προσεισμικού και μετασεισμικού ελέγχου της μελέτης περίπτωσης.
    3. Προτάσεις βελτίωσης και επικαιροποίησης της μεθοδολογίας εκτίμησης σεισμικής τρωτότητας βάση των ανωτέρω αποτελεσμάτων.
    4. Σύγκριση των ελληνικών μεθοδολογιών προσεισμικού και μετασεισμικού ελέγχου με αντίστοιχες άλλων χωρών (όπως Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία)
    5. Συγγραφή έκθεσης σχετικά με τα αποτελέσματα - πορίσματα της τελικής συνάντησης εργασίας του προγράμματος (final workshop), που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα  με την συμμετοχή όλων των εταίρων του έργου.
    6. Διάχυση των παραδοτέων του προγράμματος.

Έναρξη & Διάρκεια του Έργου: 15/10/2019 έως 15/1/2021 (διάρκεια 15 μήνες)

Αμοιβή έργου: 15.000 Ευρώ μικτά

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 14.00 της 1η Οκτωβρίου 2019.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση rc [ΑΤ] itsak.gr και με θέμα "Προκήρυξη Θέσης Σύμβασης Έργου - LODE"

Αναλυτικά το αντικείμενο της θέσης και τα απαιτούμενα προσόντα για τους υποψήφιους στην επισυναπτόμενη προκήρυξη.

 

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο:

Προκήρυξη θέσης σύμβασης έργου