Είστε εδώ: 
 

Νέα

Επιστροφή στην λίστα με τα Νέα

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΕΛΚΕ ΟΑΣΠ) στo πλαίσιο υλοποίησης του εγκεκριμένου για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργου με τίτλο «Έρευνα και ανάπτυξη εργαλείων τεχνικού λογισμικού για την εφαρμογή συγχρόνων μεθόδων αντισεισμικής προστασίας σε υφιστάμενα κτήρια», (ΕΤΑΚ, κωδ. Έργου 4.009)», προτίθεται να αναθέσει σε δύο (2) διδάκτορες πολιτικούς μηχανικούς με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου τα εξής:

Αντικείμενο του Έργου: Η έρευνα και ανάπτυξη κώδικα ηλεκτρονικού υπολογιστή για την αναβάθμιση των υπολογιστικών εργαλείων τεχνικού λογισμικού ανάλυσης και σχεδιασμού κτιρίων.

Έναρξη & ∆ιάρκεια του Έργου: 01/12/2019 έως 31/06/2021 (διάρκεια 19 μήνες)

Αμοιβή έργου: 53.500,0€ ανά θέση (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων)

 

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 17.00 της Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2019.

 

Αναλυτικές πληροφορίες για το αντικείμενο των θέσεων, τα απαιτούμενα προσόντα και την διαδικασία υποβολής αιτήσεων στην επισυναπτόμενη προκήρυξη.


 

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο:

Προκήρυξη δύο (2) θέσεων σύμβασης έργου