Είστε εδώ: 
 

Νέα

Επιστροφή στην λίστα με τα Νέα

Ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας στο πλαίσιο υλοποίησης του του προγράμματος Erasmus+:«3DTeLC" Bringing the 3D World into the Classroom: a New Approach to Teaching, Learning and Communicating the Science of Geohazards in the Terrestrial and Marine Environments» εκδίδει την παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανεύρεση επιστημονικού συνεργάτη για το παρακάτω έργο.

Αντικείμενο του Έργου

Τρόποι ανάδειξης των γεωμορφών του σύνθετου χερσαίου και θαλάσσιου αναγλύφου και χαρακτηρισμός των γεωκινδύνων μέσω εικονικής πραγματικότητας, επεξεργασία τρισδιάστατων μοντέλων και ερμηνεία γεωλογικών πανοραμάτων στη ψηφιακή πλατφόρμα του προγράμματος για το πακέτο εργασίας Intellectual Outputs 7: «Framework for best practice in developing and enchancing geohazard understanding in terrestrial and marine environments».
Έναρξη & Διάρκεια του Έργου 01/03/2020 έως 31/03/2020.
Αμοιβή έργου  685 Ευρώ μικτά

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 14.00 της 14ης Φεβρουαρίου 2020.

Περισσότερες πληροφορίες στην επισυναπτόμενη προκήρυξη.

 

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο:

Προκήρυξη