Είστε εδώ: 
 

Νέα

Επιστροφή στην λίστα με τα Νέα

Ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας στο πλαίσιο υλοποίησης του του προγράμματος Erasmus+:«3DTeLC" Bringing the 3D World into the Classroom: a New Approach to Teaching, Learning and Communicating the Science of Geohazards in the Terrestrial and Marine Environments» εκδίδει την παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανεύρεση επιστημονικού συνεργάτη για το παρακάτω έργο.

Αντικείμενο του Έργου

Συλλογή και επεξεργασία χερσαίων και θαλάσσιων ψηφιακών δεδομένων από περιοχές οι οποίες χαρακτηρίζονται από γεωκινδύνους, δημιουργία τρισδιάστατων μοντέλων και προσαρμογή τους στην ψηφιακή πλατφόρμα/ειδικό λογισμικό του 3DTelc για το πακέτο εργασίας Intellectual Outputs 1:«Benchmarking Geoscience Skills in Education and Industry».
Έναρξη & Διάρκεια του Έργου 01/03/2020 έως 31/03/2020.
Αμοιβή έργου  685 Ευρώ μικτά

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 14.00 της 14ης Φεβρουαρίου 2020.

Περισσότερες πληροφορίες στην επισυναπτόμενη προκήρυξη.

 

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο:

Προκήρυξη