Είστε εδώ: 
 

Νέα

Επιστροφή στην λίστα με τα Νέα

Activities_report_2017-2018Το ΙΤΣΑΚ κατά το χρονικό διάστημα 2017-2018, ως ερευνητικό και τεχνολογικό κέντρο με διεπιστημονικό χαρακτήρα, παρήγαγε ερευνητικό και τεχνολογικό έργο στους τομείς της Τεχικής Σεισμολογίας, Γεωτεχικής Σεισμικής Μηχανικής και Αντισεισμικών Κατασκευών με στόχο την ελαχιστοποίηση των συνεπειών των σεισμών στον άνθρωπο και στο δομημένο περιβάλλον. Πέραν αυτού, ανέπτυξε και άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με την εκπαίδευση και κατάρτιση νέων επιστημόνων, τη διάδοση και εφαρμογή των αποτελεσμάτων της έρευνας καθώς και την οικονομική τους εκμετάλλευση. Συγκεκριμένα:

  • Λειτουργεί και συντηρεί σε πάγια βάση το μεγαλύτερο εθνικό δίκτυο επιταχυνσιογράφων (ΕΔΕ) στην Ελλάδα πλαισιωμένο από ειδικά δίκτυα καταγραφής της σεισμικής κίνησης τα οποία εκτείνονται τόσο στην επιφάνεια του εδάφους όσο και σε διάφορα βάθη εντός γεωτρήσεων αλλά και σε κατασκευές (Ενότητα Α)
  • Εκπόνησε ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα συναφή με τους στόχους του ΙΤΣΑΚ μέσω του ΕΛΚΕ του, ενώ παράλληλα οι ερευνητές του συμμετείχαν ενεργά σε μία σειρά από ερευνητικές δράσεις σε συνεργασία με ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα και άλλους φορείς της χώρας ή/και της αλλοδαπής στα οποία το ΙΤΣΑΚ συμμετέχει με ή χωρίς χρηματοδότηση (Ενότητα Β).
  • Συνέγραψε 9 πρωτότυπες επιστημονικές εργασίες οι οποίες δημοσιεύθηκαν σε διεθνή έγκριτα περιοδικά καθώς και 33 πρωτότυπες επιστημονικές εργασίες σε πρακτικά εθνικών και διεθνών συνεδρίων (Ενότητα Γ).
  • Συμμετείχε σε πλήθος εθνικών και διεθνών επιστημονικών επιτροπών για τη μείωση των συνεπειών των σεισμών στο δομημένο περιβάλλον, για τη σύνταξη προτάσεων διατάξεων αντισεισμικών κανονισμών καθώς και για τη διοργάνωση συνεδρίων (Ενότητα Δ).
  • Συμμετείχε ενεργά σε πλήθος παρουσιάσεων, διαλέξεων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σχετικών με την αντιμετώπιση και μείωση του σεισμικού κινδύνου και σε 6 εθνικά/διεθνή συνέδρια Σεισμολογίας & Αντισεισμικής Μηχανικής (Ενότητα Ε).
  • Συμμετείχε σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών των ΑΕΙ, σε συμβουλευτικές και εξεταστικές επιτροπές επιτροπές διατριβών ειδίκευσης και διδακτορικών διατριβών καθώς και στη συγγραφή βιβλίων σχετικών με θέματα αντισεισμικής τεχνολογίας και διατάξεων αντισεισμικών κανονισμών (Ενότητα Ε).
  • Λειτουργεί και συντηρεί κτιριακές, εργαστηριακές και υπολογιστικές υποδομές υψηλών προδιαγραφών και υπηρεσίες προς την επιστημονική κοινότητα, τον τεχνικό κόσμο της χώρας και διεθνώς, όπως η διάθεση δεδομένων επιταχυνσιογράφων διαδικτυακά, οι χάρτες αισθητότητας σεισμικής δόνησης σε πραγματικό χρόνο (Ενότητα ΣΤ).
  • Αξιοποίησε τον ΕΛΚΕ για τη διαχείριση των ερευνητικών του προγραμμάτων από τα έσοδα του οποίου κατά τα τελευταία 14 έτη (4.1 εκατ. Ευρώ), ποσοστό μεγαλύτερο του 25% διατέθηκε για επενδύσεις ανάπτυξης του ΙΤΣΑΚ σε εξοπλισμό (Ενότητα Ζ).

Αναλυτικά οι δραστηριότητες Έρευνας, Εκπαίδευσης & Ενημέρωσης του ΙΤΣΑΚ για την περίοδο 2017-2018 παρουσιάζονται στο τεύχος δραστηριοτήτων που μπορείτε να κατεβάσετε από τον παρακάτω σύνδεσμο.

 

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο:

Τεύχος Δραστηριοτήτων Έρευνας, Εκπαίδευσης & Ενημέρωσης ΙΤΣΑΚ 2019

Συγγραφέας: Ερευνητικό Προσωπικό ΙΤΣΑΚ