Είστε εδώ: 
 

Νέα

Επιστροφή στην λίστα με τα Νέα

REDACt_Banner

Το Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας & Αντισεισμικών Κατασκευών (ΙΤΣΑΚ), συμμετέχει ως Εταίρος στο ανταγωνιστικό Ερευνητικό Έργο «Rapid Earthquake Damage Assessment Consortium-REDACt», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Black Sea Basin Joint Operational Programme 2014-20 και εθνικούς πόρους.

Στους στόχους του έργου περιλαμβάνεται η ανάπτυξη συστήματος ταχείας εκτίμησης βλαβών από σεισμό τόσο σε σχεδόν πραγματικό χρόνο όσο και μέσω δημιουργίας σεναρίων καθώς και η υποστήριξη δράσεων διάχυσης/ενημέρωσης Υπηρεσιών και Κοινού μέσω εφαρμογής smartphone και εκπαιδευτικού κόμβου. Απώτερος στόχος, η βελτίωση της αποτελεσματικότητας δράσεων πρόληψης και απόκρισης σε καταστάσεις εκτάκτων αναγκών εξαιτίας σεισμού και η ενίσχυση της ανθεκτικότητας του κοινωνικο-οικονομικού ιστού (resilience).

Εταίροι του Έργου είναι το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙ. ΠΑ. Ε.) ως επικεφαλής Εταίρος, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, το Gebse Technical University (Turkey), το Ovidius University of Constanta (Romania) και το Institute of Geology & Seismology (Moldova).

Η διάρκεια του έργου είναι 30 μήνες ενώ ο προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 974,860.00€.

Οι συντελεστές του Έργου ευχαριστούν τους συνεργαζόμενους Φορείς: Υπουργείο Εσωτερικών Ελλάδος-Τομέας Μακεδονίας-Θράκης, Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΑΜΘ), Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας ΑΜΘ, Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, National Institute for Earth Physics (Institutul Național pentru Fizica Pământului, Romania), Δήμο Θεσσαλονίκης, Δήμο Ξάνθης, Μητροπολιτικό Δήμο Kocaeli (Turkey), Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, τους Τμήματα Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, οι οποίοι στέκονται δίπλα στην ομάδα του Έργου καθώς και όλους αυτούς που εξέφρασαν με οποιονδήποτε τρόπο την υποστήριξή τους σ' αυτή την προσπάθεια και προσδοκούν στη διεύρυνση της συνεργασίας με στόχο την ουσιαστική συμβολή στην προστασία έναντι του σεισμικού κινδύνου για τις Παραευξείνιες χώρες.

 

Ενημερωθείτε για το έργο:

Πληροφορίες: Ν. Θεοδουλίδης, Επιστημονικά Υπεύθυνος του ΙΤΣΑΚ (ntheo@itsak.gr)

 

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο:

Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για την «Ανάπτυξη συστήματος ταχείας εκτίμησης βλαβών από σεισμό (REDACt)»