Είστε εδώ: 
 

Νέα

Επιστροφή στην λίστα με τα Νέα

Ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου (6) «Εκτέλεση με Ίδια μέσα» - Συμμετοχή της Μονάδας Έρευνας ΙΤΣΑΚ του ΟΑΣΠ στην υποδομή «Hellenic Observing System (HELPOS)» της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002697 στην ενότητα "Έρευνα σε θέματα Αντισεισμικών Κατασκευών – Λειτουργία ∆ικτύου Επιταχυνσιογράφων Κατασκευών - Εκπόνηση Μελετών", προκηρύσσει μια θέση σύμβασης έργου στην ειδικότητα του Γεωλόγου.

Αντικείμενο:

  • Προσδιορισμός παραγόντων που ελέγχουν τη σεισμική επικινδυνότητα του Ελληνικού χώρου
  • Πιθανολογικός υπολογισμός σεισμικής επικινδυνότητας του Ελληνικού χώρου χρησιμοποιώντας επικαιροποιημένα αποτελέσματα του έργου, όπως τις νέες σχέσεις απόσβεσης για τον Ελληνικό χώρο (Παραδοτέο 2.4.5), καθώς και επικαιροποιημένα αποτελέσματα ποσοτικών εκτιμήσεων της σεισμικότητας.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 14.00 της Δευτέρας 30 Νοεμβρίου 2020.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση rc [ΑΤ] itsak.gr και με θέμα "Προκήρυξη Θέσης Σύμβασης Έργου - ΕΕ485"

Αναλυτικά το αντικείμενο της θέσης και τα απαιτούμενα προσόντα για τους υποψήφιους στην επισυναπτόμενη προκήρυξη.

 

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο:

Προκήρυξη Θέσης Σύμβασης Έργου Γεωλόγου στο πλαίσιο του έργου "Hellenic Observing System (HELPOS)" (ΕΕ485)