Είστε εδώ: 
 

Νέα

Επιστροφή στην λίστα με τα Νέα

Ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου (6) «Εκτέλεση με Ίδια μέσα» - Συμμετοχή της Μονάδας Έρευνας ΙΤΣΑΚ του ΟΑΣΠ στην υποδομή «Hellenic Observing System (HELPOS)» της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002697 στην ενότητα "Έρευνα σε θέματα Αντισεισμικών Κατασκευών – Λειτουργία ∆ικτύου Επιταχυνσιογράφων Κατασκευών - Εκπόνηση Μελετών", προκηρύσσει μια θέση σύμβασης έργου στην ειδικότητα του Γεωλόγου.

Αντικείμενο:

  • Επεξεργασία μακροσεισμικών δεδομένων ισχυρών σεισμών του Ελληνικού χώρου με σκοπό να καθοριστεί το μακροσεισμικό πεδίο τους
  • Σύγκριση μακροσεισμικού πεδίου με δεδομένα ισχυρής σεισμικής κίνησης και με χάρτες αισθητότητας που έχουν παραχθεί (στο πλαίσιο του έργου ή από άλλους φορείς).
  • Επεξεργασία καταγραφών Ισχυρής Σεισμικής κίνησης

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 14.00 της Δευτέρας 30 Νοεμβρίου 2020.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση rc [ΑΤ] itsak.gr και με θέμα "Προκήρυξη Θέσης Σύμβασης Έργου - ΕΕ486"

Αναλυτικά το αντικείμενο της θέσης και τα απαιτούμενα προσόντα για τους υποψήφιους στην επισυναπτόμενη προκήρυξη.

 

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο:

Προκήρυξη Θέσης Σύμβασης Έργου Γεωλόγου στο πλαίσιο του έργου "Hellenic Observing System (HELPOS)" (ΕΕ486)