Είστε εδώ: 
 

Νέα

Επιστροφή στην λίστα με τα Νέα

Ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου "Rapid Earthquake Damage Assessment ConsorTium - REDACt" (BSB 966), προκηρύσσει μια θέση σύμβασης έργου Γεωλόγου ή Μηχανικού Ορυκτών Πόρων με βάση τα παρακάτω στοιχεία:

Αντικείμενο του Έργου

Στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος REDACt:

  1. Συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σταθμών επιταχυνσιογράφων του ΙΤΣΑΚ και αντιστοίχιση με παραμέτρους της σεισμικής εστίας των σεισμών.

  2. Ανάλυση των δεδομένων με στόχο τον προσδιορισμό παραγόντων εδαφικής ενίσχυσης της σεισμικής δόνησης στις θέσεις των σταθμών επιταχυνσιογράφων και τον κατάλληλο γεω-χαρακτηρισμό της θέσης.

  3. Συλλογή γεωλογικών-γεωφυσικών-γεωτεχνικών δεδομένων στις θέσεις των επιταχυνσιογράφων και συσχέτιση αυτών με τους παράγοντες εδαφικής ενίσχυσης.

  4. Ενσωμάτωση των παραγόντων ενίσχυσης σε μοντέλα πρόβλεψης ισχυρής δόνησης (GMPEs) και αξιοποίηση αυτών στην εκτίμηση των χαρτών αισθητότητας (Shakemaps).

Αμοιβή και Χρονοδάγραμμα του Έργου

Αμοιβή Έργου: 10.000 Ευρώ.

Το υπό ανάθεση έργο, πρέπει να εκπονηθεί μέσα στη χρονική περίοδο Απρίλιος 2021 έως και Δεκέμβριος 2021.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 14:00 της 16ης Μαρτίου 2021.

Περισσότερες πληροφορίες στην επισυναπτόμενη προκήρυξη.

 

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο:

Προκήρυξη Θέσης Σύμβασης Έργου Γεωλόγου