Είστε εδώ: 
 

Νέα

Επιστροφή στην λίστα με τα Νέα

REDACt_Banner

Το ανταγωνιστικό ερευνητικό έργο "Κοινοπραξία Ταχείας Εκτίμησης Σεισμικών Βλαβών - REDACt", που συγχρηματοδοτείται από το κοινό επιχειρησιακό πρόγραμμα της λεκάνης της Μαύρης Θάλασσας 2014-20 και από εθνικούς πόρους, ολοκλήρωσε ένα έτος εφαρμογής.

Το REDACt στοχεύει στην ανάπτυξη ενός επιχειρησιακού συστήματος για την υποστήριξη τεκμηριωμένων αποφάσεων σχετικά με το σχεδιασμό ετοιμότητας έναντι σεισμού και των συνεπειών αυτού, για συμβολή στην αυξημένη επίγνωση κατά τη διάρκεια καταστάσεων έκτακτης ανάγκης από σεισμούς και τη βελτίωση της δημόσιας απόκρισης σύμφωνα με τα σχέδια έκτακτης ανάγκης της πολιτείας.

Η Κοινοπραξία του Έργου αποτελείται από τα ακόλουθα ερευνητικά κέντρα: Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (νόμιμος διάδοχος του πρώην ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας) ως συντονιστής; Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας & Αντισεισμικών Κατασκευών; Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης; Gebze Technical University (Turkey); Ovidius University of Constanta (Romania); Institute of Geology & Seismology (Moldova).

Οι επικαιροποιημένες εκδόσεις του Rapid Earthquake Damage Assessment System (REDAS) θέτουν το πλαίσιο εναρμόνισης στο οποίο βασίζεται το προτεινόμενο σύστημα Ταχείας Εκτίμησης Σεισμικών Βλαβών και καθορίζουν τις λειτουργικές του προδιαγραφές, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων. Ένα λειτουργικό πρωτότυπο σύστημα αναμένεται να παραδοθεί τους επόμενους μήνες. Για το σκοπό αυτό, συμβάλλουν εποικοδομητικά περισσότεροι από πενήντα επιστήμονες από τέσσερις χώρες.

Το σχεδιασμένο σύστημα Ταχείας Εκτίμησης Σεισμικών Βλαβών θα είναι σε θέση να παρέχει πλήρως εναρμονισμένα και, στις περισσότερες περιπτώσεις, ενοποιημένα αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης ισχυρής σεισμικής δόνησης βάσει καταγεγραμμένων και υπολογισμένων παραμέτρων καθώς και των επιπέδων δομικών βλαβών, με πλήρη κάλυψη στις διασυνοριακές περιοχές.

 

Ενημερωθείτε για το έργο:

Πληροφορίες: Ν. Θεοδουλίδης, Επιστημονικά Υπεύθυνος του ΙΤΣΑΚ (ntheo@itsak.gr)

 

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο:

Αποτελέσματα του Ερευνητικού Έργου REDACt ένα Χρόνο από την Έναρξή του