Είστε εδώ: 
 

Νέα

Επιστροφή στην λίστα με τα Νέα

Το ΙΤΣΑΚ κατά το χρονικό διάστημα Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2021, ως ερευνητικό και τεχνολογικό κέντρο με διεπιστημονικό χαρακτήρα, παρήγαγε ερευνητικό και τεχνολογικό έργο στους τομείς της Τεχικής Σεισμολογίας, Γεωτεχικής Σεισμικής Μηχανικής και Αντισεισμικών Κατασκευών με στόχο την ελαχιστοποίηση των συνεπειών των σεισμών στον άνθρωπο και στο δομημένο περιβάλλον. Πέραν αυτού, ανέπτυξε και άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με την εκπαίδευση και κατάρτιση νέων επιστημόνων, τη διάδοση και εφαρμογή των αποτελεσμάτων της έρευνας καθώς και την οικονομική τους εκμετάλλευση.

Αναλυτικά οι δραστηριότητες Έρευνας, Εκπαίδευσης & Ενημέρωσης του ΙΤΣΑΚ για το 2021 παρουσιάζονται στο τεύχος δραστηριοτήτων που μπορείτε να κατεβάσετε από τον παρακάτω σύνδεσμο.

 

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο:

Τεύχος Δραστηριοτήτων Έρευνας, Εκπαίδευσης & Ενημέρωσης ΙΤΣΑΚ 2021