Είστε εδώ: 
 

Νέα

Επιστροφή στην λίστα με τα Νέα

Η Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας ζητά οικονομικές προσφορές στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τον ετήσιο τακτικό έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Ο.Α.Σ.Π. της διαχειριστικής χρήσης 2021. Η δαπάνη δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 2.500,00 € καθαρή αξία πλέον Φ.Π.Α.

Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να υποβάλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Οικονομικές Προσφορές έως την Τετάρτη 15η Ιουνίου 2022 στη διεύθυνση rc [at] itsak.gr και με θέμα "Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για τον ετήσιο τακτικό έλεγχο της διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Ο.Α.Σ.Π. της διαχειριστικής χρήσης 2021".

 

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο:

Πρόσκληση ενδιαφέροντος