Είστε εδώ: 
 

ΕΑΣΠ-ΟΣΕΠ

ΠΡΟΦΙΛ

Η Ένωση για την Αντισεισμική Προστασία των Χωρών Μελών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας του Ευξείνου Πόντου (ΕΑΣΠ-ΟΣΕΠ) και αντίστοιχη επωνυμία στην αγγλική γλώσσα "Association for Seismic Protection of the BSEC Member States" (ASP-BSEC), συνιστά ένα φόρουμ αντιπροσώπων και σχετικών εθνικών αρχών, Ινστιτούτων και ενδιαφερομένων ερευνητικών φορέων, το οποίο ασχολείται με τις επιπτώσεις των σεισμών στο δομημένο περιβάλλον καθώς και σχετικά θέματα της τεχνικής σεισμολογίας, των αντισεισμικών κατασκευών και με άλλα θέματα μείωσης της σεισμικής διακινδύνευσης.

Η ΕΑΣΠ-ΟΣΕΠ συστήθηκε με το άρθρο 20, παρ. 1, του Ν. 3044/2002, (ΦΕΚ 197Α), αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με Νομική, Οικονομική και Διοικητική αυτοτέλεια. Δεν υπάγεται στον Ελληνικό Δημόσιο Τομέα και έχει Διεθνή χαρακτήρα. Η Ένωση έχει την έδρα της στην Θεσσαλονίκη και η γραμματεία της υποστηρίζεται διοικητικά και τεχνικά από το Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών (ΙΤΣΑΚ).

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης αποτελεί το ανώτατο σώμα για την λήψη των αποφάσεών της, την επιλογή συγκεκριμένων στόχων, καθώς και των μεθόδων και μέσων για την επίτευξή τους. Το Δ.Σ. θα αποτελείται από έναν διορισμένο εκπρόσωπο από κάθε χώρα-μέλος, καθώς και 6 ακόμα μέλη (δύο εκ των οποίων διεθνούς κύρους) εκλεγμένα από την Γενική Συνέλευση. 

Για να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες λειτουργίας της Ένωσης εκκρεμούν η έκδοση Προεδρικού Διατάγματος για την κατάρτιση του Οργανισμού της Ένωσης καθώς και η σύναψη Προγραμματικής Συμφωνίας με το ΙΤΣΑΚ προκειμένου να καθορισθεί το ακριβές έργο υποστήριξής του Ινστιτούτου στη λειτουργία της ΕΑΣΠ-ΟΣΕΠ.

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Η δημιουργία της Ένωσης κατέστη επιτακτική ανάγκη καθώς είναι γνωστό ότι η ευρύτερη περιοχή του Ευξείνου Πόντου, χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα υψηλή σεισμική δραστηριότητα, η οποία αποτελεί συνεχή απειλή για την κοινωνική και οικονομική ζωή των χωρών της περιοχής αυτής. Είναι ακόμη νωπές στην μνήμη πολλών οι αναμνήσεις από τους καταστροφικούς σεισμούς στην Ρουμανία (Βράντσεα, 1997), Αρμενία (Σπιτάκ, 1988), Τουρκία (Ερζιντζάν, 1992, Ιζμίτ, 1999), Ελλάδα (Θεσσαλονίκη 1978, Αίγιο, 1995, Αθήνα, 1999). Κατά συνέπεια, η προστασία του πληθυσμού της ευρύτερης περιοχής του Ευξείνου Πόντου, από τις καταστροφικές συνέπειες των σεισμών, αποτέλεσε ένα από τα πιο επίμαχα ζητήματα που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν οι αρμόδιοι φορείς και η επιστημονική κοινότητα των χωρών αυτών.

Στα πλαίσια του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας του Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ) πραγματοποιήθηκε το Μάιο του 2000 στο Κρασνοντάρ της Ρωσίας, με πρωτοβουλία του Διεθνούς Κέντρου Μελετών Ευξείνου Πόντου (ΔΙ.ΚΕ.Μ.Ε.Π.) και του Πανεπιστημίου Κουμπάν του Κρασνοντάρ της Ρωσίας, η πρώτη διεθνής συνάντηση εργασίας σε θέματα αντισεισμικής προστασίας των εκπροσώπων των 11 χωρών - μελών της ΟΣΕΠ - Αλβανίας, Αζερμπαϊτζάν, Αρμενίας, Βουλγαρίας, Γεωργίας, Ελλάδας, Μολδαβίας, Ουκρανίας, Ρουμανίας, Ρωσίας και Τουρκίας. Στη συνάντηση αποφασίστηκε η δημιουργία Ένωσης Φορέων Αντισεισμικής Προστασίας (Ε.Φ.Α.Π.) των χωρών μελών της ΟΣΕΠ και συντάχθηκε το προσχέδιο του καταστατικού της.

Στην συνέχεια, το Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών των χωρών-μελών της ΟΣΕΠ, σε συνάντησή του, η οποία διεξήχθη στο Βουκουρέστι τον Οκτώβριο του 2000, ενημερώθηκε για την συνάντηση στο Κρασνοντάρ και τα αποτελέσματά της, εξέφρασε την υποστήριξη της πρωτοβουλίας αυτής και παράλληλα ανέθεσε στον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. και το Διεθνές Κέντρο Μελετών Ευξείνου Πόντου (ΔΙ.ΚΕ.Μ.Ε.Π.) τη διοργάνωση στην Ελλάδα της Δεύτερης Συνάντησης Εργασίας.

Λίγο αργότερα, τον Ιούνιο του 2001, πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη η εναρκτήρια συνάντηση για την ίδρυση της ΕΑΣΠ-ΟΣΕΠ, με διοργανωτή το ΙΤΣΑΚ, στην οποία οι Εθνικοί Αντιπρόσωποι ψήφισαν ομόφωνα το Ιδρυτικό Κείμενο (Καταστατικό) της Ένωσης. Παράλληλα, στην ανωτέρω συνάντηση συζητήθηκε το πολύ σημαντικό για τη χώρα μας θέμα της έδρας της μόνιμης Γραμματείας της Ένωσης και αναπτύχθηκαν τα επιχειρήματα όλων των υποψηφίων χωρών (Ελλάδας, Ρωσίας, Αρμενίας, Τουρκίας). Η Ελληνική πλευρά υποστήριξε ότι η Γραμματεία της Ένωσης θα πρέπει να βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη και να στεγάζεται στα γραφεία του ΙΤΣΑΚ. Η επιχειρηματολογία της στηρίχθηκε στο ότι η Ελλάδα, είναι χώρα-μέλος της Ερωπαϊκής Ένωσης, με σταθερή οικονομική κατάσταση, ευνοϊκή τραπεζική συναλλαγματική πολιτική, βρίσκεται στον συγκοινωνιακό κόμβο των Βαλκανίων και έχει δυνατότητες άμεσης και ταχείας πρόσβασης στο διαδίκτυο (INTERNET) το οποίο είναι προς όφελος της Ένωσης, ειδικά στα πρώτα βήματα της έναρξης των δραστηριοτήτων της.

Μετά από συζήτηση αποφασίστηκε ομόφωνα ότι η μόνιμη Γραμματεία της ΕΑΣΠ-ΟΣΕΠ θα εδρεύει στην Θεσσαλονίκη και θα φιλοξενείται στο ΙΤΣΑΚ, γεγονός που επικύρωσε λίγο αργότερα ο Νόμος 3044/2002, (ΦΕΚ 197Α), άρθρο 20, παρ. 1 και το οποίο συνιστά για την χώρα μας σημαντική επιτυχία. Αποτελεί ωστόσο μεγάλη πρόκληση και δέσμευση καθώς καλούμαστε να υποστηρίξουμε και να συντονίσουμε την προσπάθεια των χωρών-μελών της ΟΣΕΠ για την μείωση του σεισμικού κινδύνου, που αποτελεί μείζον πρόβλημα στην περιοχή μας. Δίνεται επίσης, στα μέλη της Ένωσης μία μοναδική ευκαιρία, υπό την αιγίδα της ΟΣΕΠ, αποτελεσματικότερης συνεργασίας στα θέματα αντισεισμικής προστασίας σε επίπεδο κρατικών φορέων, ερευνητικών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και όχι μόνον σε επίπεδο μεμονωμένων επιστημόνων όπως γινόταν μέχρι σήμερα.

ΣΤΟΧΟΙ

Βασική επιδίωξη της  ΕΑΣΠ-ΟΣΕΠ είναι να συμβάλλει μέσω συγκεκριμένων δραστηριοτήτων, στην πραγματοποίηση των στόχων της Παρευξείνιας Συνεργασίας (ΟΣΕΠ), ιδιαίτερα στους τομείς της προστασίας από τους σεισμούς του πληθυσμού, του υπάρχοντος δομημένου περιβάλλοντος, των υποδομών και της πολιτιστικής κληρονομιάς των χωρών μελών της ΟΣΕΠ, με την συνεργασία των αρμόδιων κρατικών φορέων, ερευνητικών κέντρων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, επιστημονικών και τεχνικών κοινοτήτων, που εμπλέκονται σε θέματα αντιμετώπισης και μείωσης της σεισμικής διακινδύνευσης, καθώς επίσης και η εφαρμογή των αποτελεσμάτων της έρευνας στην ανάπτυξη ουσιαστικών μέτρων για τη μείωση της σεισμικής διακινδύνευσης.

Οι ανωτέρω στόχοι θα επιτευχθούν με την ανάπτυξη των παρακάτω παράλληλων δραστηριοτήτων:

  • Δημιουργία ενός σύγχρονου δικτύου εμπλεκομένων φορέων (κρατικών, ερευνητικών, επιμελητηρίων, κλπ.) των χωρών-μελών με στόχο την συνεργασία ανάμεσά τους, την αλληλοενημέρωση και τον συντονισμό των δραστηριοτήτων.
  • Πραγματοποίηση ερευνών και μελετών σχετικών με τα επιμέρους επιστημονικά προβλήματα, της τεχνικής σεισμολογίας, των αντισεισμικών κατασκευών και άλλων θεμάτων μείωσης της σεισμικής διακινδύνευσης στις χώρες μέλη της γεωγραφικής περιοχής της ΟΣΕΠ.
  • Ανάπτυξη μέσων για την μείωση της σεισμικής διακινδύνευσης, όπως σεισμικά σενάρια, σεισμικοί κώδικες σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κώδικες, κώδικες ενίσχυσης υπαρχόντων κτιρίων, δημόσια ενημέρωση, συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης, μέτρα ετοιμότητας κτλ.
  • Από κοινού κατάρτιση ερευνητικών προτάσεων και αναζήτηση σχετικής χρηματοδότησης.
  • Ανταλλαγή δεδομένων και άλλων σχετικών πληροφοριών και στοιχείων, μεταφορά τεχνογνωσίας και δημιουργία κοινών βάσεων δεδομένων (π.χ. καταγραφών της ισχυρής σεισμικής κίνησης).
  • Ανάπτυξη και προώθηση σχεδίων διακρατικών συνεργασιών ανάμεσα στα κράτη-μέλη της ΕΑΣΠ-ΟΣΕΠ, με ανταλλαγές (νέων) επιστημόνων και ειδικών.
  • Προώθηση σχεδίων διαπεριφερειακής συνεργασίας της ΕΑΣΠ-ΟΣΕΠ με την Ε.Ε. και άλλους περιφερειακούς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται σε σχετικούς τομείς.
  • Διοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων, ημερίδων και συνεδρίων που στηρίζουν τους σκοπούς της Ένωσης. Διοργάνωση προγραμμάτων κατάρτισης και επιμορφωτικών εκδηλώσεων για τον τεχνικό κόσμο, τους υπαλλήλους σχετικών κρατικών και μη φορέων και  το ευρύ κοινό.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

aspbsec@itsak.gr

Διαβάστε ακόμα: