Ετήσιοι Απολογισμοί

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τους ετήσιους απολογισμούς των ερευνητικών δραστηριότητων του ΙΤΣΑΚ. Σε κάθε απολογισμό περιλαμβάνεται αναλυτικός κατάλογος ενεργών ερευνητικών προγραμμάτων, κατάλογος δημοσιεύσεων, διδακτικό και εκπαιδευτικό έργο και άλλες δραστηριότητες.

  1. Τεύχος Δραστηριοτήτων Έρευνας, Εκπαίδευσης & Ενημέρωσης ΙΤΣΑΚ 2017-2018
  2. Τεύχος Δραστηριοτήτων Έρευνας, Εκπαίδευσης & Ενημέρωσης ΙΤΣΑΚ 2011-2016
  3. Απολογισμός ερευνητικών & τεχνολογικών δραστηριότητων 2016
  4. Απολογισμός ερευνητικών δραστηριότητων 2014-2015