Κοινωνική προσφορά

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΓΡΑΦΩΝ

Το ΙΤΣΑΚ διαθέτει εγκατεστημένο δίκτυο επιταχυνσιογράφων σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια, με σκοπό την καταγραφή της ισχυρής κίνησης. Το δίκτυο αποτελείται από 85 επιταχυνσιογράφους σύγχρονης τεχνολογίας εγκατεστημένους σε μεγάλες πόλεις του Ελληνικού χώρου. Επίσης, διαθέτει διάφορα ειδικά δίκτυα  καταγραφής της ισχυρής κίνησης τα οποία λειτουργούν σε διάφορα σημεία της χώρας (EUROSEISTEST κλπ) καθώς και ειδικά μετρητικά δίκτυα ανωδομής σε μεγάλα έργα (Γέφυρα Χαλκίδας, Εγνατία οδός κ.λ.π.).

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΙΣΧΥΡΟ ΣΕΙΣΜΟ

 • Στα πλαίσια εξασφάλισης της ετοιμότητας του κρατικού μηχανισμού και της δημιουργίας αποτελεσματικών μηχανισμών επέμβασης θεσπίστηκε και λειτουργεί στο ΙΤΣΑΚ η επιστημονική επιτροπή "Εκτάκτων Αναγκών" επιφορτισμένη με την ανάληψη ειδικών καθηκόντων σε περίπτωση σεισμού.
 • Το ΙΤΣΑΚ αποτελεί έναν από τους εμπλεκόμενους φορείς στο σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών από σεισμούς "Ξενοκράτης" με τη συνδρομή εξειδικευμένου προσωπικού όταν παραστεί ανάγκη.
 • Συμμετείχε σε συνεργασία με το ΤΕΕ στην εκπόνηση ειδικής μελέτης για τον εκσυγχρονισμό του σχεδίου «Ξενοκράτης».
 • Σε όλους τους ισχυρούς σεισμούς κλιμάκια ερευνητών και τεχνικών από το ΙΤΣΑΚ μεταβαίνουν άμεσα επιτόπου στις πληγείσες από καταστροφικούς σεισμούς περιοχές, για την εγκατάσταση μετασεισμικών μετρητικών δικτύων, τη λήψη δεδομένων από τις υφιστάμενες καταγραφές, την άμεση ενημέρωση της Πολιτείας με παράλληλη διάχυση της επιστημονικής και τεχνικής πληροφορίας μέσω τεχνικών εκθέσεων στους αρμόδιους φορείς, ειδικών επιστημονικών και τεχνικών εκδόσεων του εσωτερικού και του εξωτερικού, καθώς επίσης και μέσω του διαδικτύου σχετικά με τα δεδομένα του σεισμού (καταγραφές, εδαφικές επιταχύνσεις, γεωτεχνικά δεδομένα, φάσματα απόκρισης, χωρικές ενισχύσεις του σεισμικού κραδασμού, καταγραφή εντάσεων, προκαταρκτικές αποτιμήσεις των συνεπειών και των βλαβών του σεισμού, κλπ). Πρόσφατα ενδεικτικά παραδείγματα παρόμοιας δραστηριοποίησης συνιστούν οι σεισμοί της Αθήνας (1999), της Σκύρου (2001), του Βαρθολομιού (2002) και της Λευκάδας (2003).
 • Παρέχει κοινωνικές υπηρεσίες προς τους Δήμους και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και σε άλλους κοινωνικούς φορείς με τη μορφή τεχνικών γνωμοδοτήσεων και πραγματογνωμοσυνών σε θέματα ευρύτερου τεχνικού γνωστικού αντικειμένου.

 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

 • Διοργάνωση ενημερωτικών σεμιναρίων σε φορείς - οργανώσεις για θέματα αντισεισμικής προστασίας και ανάπτυξη στενής συνεργασίας με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας για την επιμόρφωση των Μηχανικών σε επίκαιρα θέματα σεισμικής θωράκισης της χώρας.
 • Καθιέρωση διοργάνωσης σε ετήσια βάση σειράς σεμιναρίων, τα οποία αφορούν επίκαιρα θέματα που συνάδουν με το επιστημονικό γνωστικό αντικείμενο του Ερευνητικού Κέντρου και απευθύνονται κυρίως σε μελετητές, πανεπιστημιακούς, ερευνητές και φοιτητές.
 • Συμμετοχή του ΙΤΣΑΚ στα Σεμινάρια  εκπαίδευσης εθελοντών στα πλαίσια του προγράμματος εθελοντικής δράσης του ΟΑΣΠ «Προστατεύω τον εαυτό μου και τους άλλους».
 • Συμβολή στη λειτουργία της επιτροπής Αντισεισμικής Προστασίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου, Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας, με οργάνωση ιδιαίτερα μαζικών ημερίδων πάνω σε θέματα αντισεισμικού σχεδιασμού.
 • Πραγματοποίηση διαλέξεων σε αρκετά σχολεία της Βόρειας Ελλάδας για ενημέρωση των μαθητών σχετικά με τον σεισμικό κίνδυνο.
 • Συμμετοχή των ερευνητών του ΙΤΣΑΚ στις υπηρεσίες του Σεισμολογικού Σταθμού Θεσσαλονίκης με ανάλυση σε πραγματικό χρόνο σεισμολογικών δεδομένων και έκδοση ανακοινωθέντων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης σεισμικών συμβάντων που έλαβαν χώρα στην Ελληνική Επικράτεια.
 • Συμμετοχή ερευνητών του ΙΤΣΑΚ, ως επισκέπτες καθηγητές, σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών του ΑΠΘ.

ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ-ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ-ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

 • Συμμετοχή του επιστημονικού προσωπικού του ΙΤΣΑΚ σε ομάδες σύνταξης εγχειριδίων προσεισμικών και μετασεισμικών επεμβάσεων και προδιαγραφών προσεισμικού ελέγχου δημοσίων κτιρίων (μεταφορά σχετικής τεχνογνωσίας από διεθνώς αναγνωρισμένες στο σχετικό αντικείμενο χώρες και προσαρμογής της στα Ελληνικά δεδομένα).
 • Συμμετοχή σε ομάδες προσεισμικού ελέγχου Νοσοκομείων και Σχολείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Νοσοκομεία: Παπανικολάου, Αγίου Παύλου, Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Σταυρούπολης).
 • Ανάπτυξη μεθόδων εκτίμησης τρωτότητας του υφισταμένου κτιριακού αποθέματος σε μεγάλες πόλεις της Ελλάδας,( Αθήνα-Θεσσαλονίκη ) ώστε να καταστεί δυνατή η εκ των προτέρων γνώση των περιοχών με υψηλό ποσοστό βλάβης από αναμενόμενο ισχυρό σεισμό και η λήψη των κατάλληλων μέτρων για την αποφυγή μεγάλων-μαζικών καταστροφών και καταρρεύσεων. Η προσπάθεια  εκτίμησης της τρωτότητας εντάσσεται στη διεθνή προσπάθεια για διατύπωση σεισμικών σεναρίων.
 • Συμμετοχή στην εκπόνηση ειδικών μελετών εκτίμησης σεισμικής επικινδυνότητας των μεγάλων οικιστικών κέντρων (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Καλαμάτα κ.λ.π.) και των μεγάλων τεχνικών έργων (φράγματα, νοσοκομεία, γέφυρες κ.λ.π.) με στόχο τη μείωση του σεισμικού κινδύνου και των επιπτώσεων σε περίπτωση μεγάλου σεισμού.
 • Εκπροσώπηση του ΙΤΣΑΚ στη "Μόνιμη Επιστημονική Επιτροπή για την επίλυση θεμάτων εφαρμογής και συμβατότητας των κανονισμών και οδηγιών για τον αντισεισμικό σχεδιασμό των κατασκευών".