Δίκτυο Επιταχυνσιογράφων

Η τρέχουσα κατάσταση του Δικτύου Επιταχυνσιογράφων (έως Οκτώβριο 2012) δίνεται στον παρακάτω χάρτη. Είναι σε εξέλιξη η ολοκλήρωση της εγκατάστασης δικτύου νέων επιταχυνσιογράφων (περίπου 100 νέοι σταθμοί Guralp CMG-5TDE) σε ολόκληρη τη χώρα μετά από χρηματοδότηση έργου από τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας). Το δίκτυο αυτό των επιταχυνσιογράφων μεταφέρει τα δεδομένα σε συνεχή ροή μέσω του δικτύου ΣΥΖΕΥΞIΣ. Οι επιταχυνσιογράφοι είναι εξοπλισμένοι με επιταχυνσιόμετρα ευρέως φάσματος, ψηφιοποιητές με ανάλυση 24 bits και σύστημα απόλυτου χρόνου (GPS).

Το δίκτυο περιλαμβάνει επίσης και όργανα τα οποία είναι σε λειτουργία με ενεργοποίηση καταγραφής όταν η εδαφική επιτάχυνση υπερβεί ένα προεπιλεγμένο επίπεδο διέγερσης και συνδέονται με τις εγκαταστάσεις του ΙΤΣΑΚ-ΟΑΣΠ στη Θεσσαλονίκη μέσω τηλεφωνικής τηλεμετρίας Τα όργανα αυτά είναι:

  • QDR (τα οποία αντικατέστησαν τα αναλογικά SMA-1) ανάλυσης 11 bits και
  • ETNAανάλυσης 18 bits.

 

Επίσης στο πλαίσιο χρηματοδότησης από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΠ Κ. Μακεδονίας Μ 1.2 "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ") εγκαταστάθηκε στη Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δίκτυο Επιταχυνσιογράφων τύπου GSR-24 καθώς επίσης και δίκτυο από 4 συστήματα Guralp ταυτόχρονης καταγραφής στην επιφάνεια του εδάφους και σε διάφορα βάθη εντός γεωτρήσεων.

 

Σε μεγάλα αστικά κέντρα (Αττική, Θεσσαλονίκη, Πάτρα) ή περιοχές σημαντικής οικονομικής και τουριστικής ανάπτυξης (Κεντρική Κρήτη, Ρόδος) έχουν αναπτυχθεί δίκτυα με την ενοργάνωση περισσοτέρων της μίας θέσεων. Ιδιαίτερη έμφαση στη πύκνωση έχει δοθεί στη περιοχή της Μυγδονίας Λεκάνης όπου βρίσκεται και το δίκτυo EUROSEISTEST.

 

ITSAK National Accelerometric Network