Ανθρώπινο Δυναμικό

Βασίλης Μάργαρης

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

Vassilis Margaris

Δρ. Τεχνικός Σεισμολόγος
Διευθυντής Ερευνών (Ερευνητής Α) ΙΤΣΑΚ
Γεννηθείς: 27/06/1957, Θεσσαλονίκη
Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με 2 παιδιά
Tηλ: (+30) 2310 476081, εσωτ. 200
Fax: (+30) 2310 476085
e-mail: margaris [AT] itsak.gr

Social Media Presence: ResearchGate

Πλήρες βιογραφικό σε μορφή pdf

 

Ανώτατη Εκπαίδευση

 • Πτυχίο Γεωλόγου Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), 1979.
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα, MSc, IZIIS, Inst Earthquake Eng. Eng.Seism, Yugoslavia, 1986
 • Διδακτορικό Δίπλωμα, PhD, Τμήμα Γεωλογίας, Α.Π.Θ., 1994.
 • Μεταδιδακτορική Ειδίκευση: US Geological Survey, Menlo Park, California, 1995
 • Επισκέπτης Ερευνητής: Imperial College ST-UK, INGV-Italy, US Geological Survey-USA

Επιστημονικό Γνωστικό Αντικείμενο

Σεισμολογία – Τεχνική Σεισμολογία με έμφαση στην Εκτίμηση της Σεισμικής Επικινδυνότητας:

 • Σχεδιασμός - οργάνωση - λειτουργία δικτύων ισχυρής σεισμικής κίνησης
 • Επεξεργασία – Διόρθωση καταγραφών Επιταχυνσιογράφων
 • Μελέτη ιδιοτήτων (απόσβεση, διάρκεια, ενεργειακά χαρακτ.) ισχυρής σεισμικής κίνησης. 
 • Εκτίμηση της σεισμικής επικινδυνότητας (Πιθανολογική - Αιτιοκρατική).
 • Προσομοίωση της ισχυρής σεισμικής κίνησης.
 • Μελέτη της ισχυρής κίνησης πρόσφατων σεισμών και μακροσεισμικά αποτελέσματα
 • Μικροζωνικές Μελέτες
 • Μελέτη των ιδιοτήτων των Τοπικών Εδαφικών Συνθηκών

Ερευνητική και Επαγγελματική Εμπειρία

 • Γεωλόγος – Σεισμολόγος του ΙΤΣΑΚ, 1983-σήμερα.
 • Δόκιμος Ερευνητής του ΙΤΣΑΚ, 1995-1998, Εντεταλμένος Ερευνητής 1998-2001, Κύριος Ερευνητής 2001 - 2006, Δ/ντής Ερευνών 2006 ως σήμερα.
 • Συμμετοχή στην εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων, ειδικών μελετών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, 1985- ως σήμερα (ΝΕΑΚ, ΕΑΚ, Ολυμπ. Έργα, Κρίσιμες Κατασκευές)
 • Μέλος 3μελών Συμβουλευτικών Επιτρ. ειδίκευσης και διδακτορικών διατριβών, ΑΠΘ & ΔΠΘ.
 • Συμμετοχή στην διδασκαλία μαθημάτων Μεταπτυχιακού Κύκλου Σπουδών του ΑΠΘ
 • Μέλος του ΔΣ του ΙΤΣΑΚ ως εκπρόσωπος εργαζομένων 2000-2010.
 • Προϊστάμενος της Δ/σης Τεχνικής Σεισμολογίας ΙΤΣΑΚ, 2003 – 2006
 • Αν. Γεν. Διευθυντής του ΙΤΣΑΚ, 2010-2011
 • Μέλος του ΔΣ του ΟΑΣΠ-ΙΤΣΑΚ ως εκπρόσωπος εργαζομένων 2015-σήμερα

Μέλος Επιστημονικών Οργανισμών

 • Μέλος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Γ.Ε.Ε.).
 • Μέλος του Ελληνικού Τμήματος Αντισεισμικής Μηχανικής (Ε.Τ.Α.Μ.)
 • Μέλος της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας.
 • Μέλος European Association for Earthquake Engineering.
 • Μέλος Seismological Society of America.
 • Μέλος American Geophysical Union

Επιστημονικά Επιτεύγματα

 • Επιστημονικές Δημοσιεύσεις πλέον των 210:
  • με σύστημα κριτών (Περιοδικά & Συνέδρια): 118
 • Λοιπές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις: 93
 • Προσκεκλημένος Ομιλητής σε Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια : 53
 • Ερευνητικά Προγράμματα: 60 ( εκ των οποίων στα 10 ως Επ. Υπεύθυνος)
 • Κριτής σε επιστημονικά περιοδικά & συνέδρια