Ανθρώπινο Δυναμικό

Βασίλης Μάργαρης

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

Vassilis Margaris

Δρ. Τεχνικός Σεισμολόγος
Διευθυντής Ερευνών (Ερευνητής Α) ΙΤΣΑΚ
Γεννηθείς: 27/06/1957, Θεσσαλονίκη
Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με 2 παιδιά
Tηλ: (+30) 2310 476081, εσωτ. 200
Fax: (+30) 2310 476085
e-mail: margaris [AT] itsak.gr

Social Media Presence: ResearchGate, ORCHID

Πλήρες βιογραφικό σε μορφή pdf

 

Ανώτατη Εκπαίδευση

 • Πτυχίο Γεωλόγου Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), 1979.
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα, MSc, IZIIS, Inst Earthquake Eng. Eng.Seism, Yugoslavia, 1986
 • Διδακτορικό Δίπλωμα, PhD, Τμήμα Γεωλογίας, Α.Π.Θ., 1994.
 • Μεταδιδακτορική Ειδίκευση: US Geological Survey, Menlo Park, California, 1995
 • Επισκέπτης Ερευνητής: Imperial College ST-UK, INGV-Italy, US Geological Survey-USA

Επιστημονικό Γνωστικό Αντικείμενο

Σεισμολογία – Τεχνική Σεισμολογία με έμφαση στην Εκτίμηση της Σεισμικής Επικινδυνότητας:

 • Σχεδιασμός - οργάνωση - λειτουργία δικτύων ισχυρής σεισμικής κίνησης
 • Επεξεργασία – Διόρθωση καταγραφών Επιταχυνσιογράφων
 • Μελέτη ιδιοτήτων (απόσβεση, διάρκεια, ενεργειακά χαρακτ.) ισχυρής σεισμικής κίνησης. 
 • Εκτίμηση της σεισμικής επικινδυνότητας (Πιθανολογική - Αιτιοκρατική).
 • Προσομοίωση της ισχυρής σεισμικής κίνησης.
 • Μελέτη της ισχυρής κίνησης πρόσφατων σεισμών και μακροσεισμικά αποτελέσματα
 • Μικροζωνικές Μελέτες
 • Μελέτη των ιδιοτήτων των Τοπικών Εδαφικών Συνθηκών

Ερευνητική και Επαγγελματική Εμπειρία

 • Γεωλόγος – Σεισμολόγος του ΙΤΣΑΚ, 1983-σήμερα.
 • Δόκιμος Ερευνητής του ΙΤΣΑΚ, 1995-1998, Εντεταλμένος Ερευνητής 1998-2001, Κύριος Ερευνητής 2001 - 2006, Δ/ντής Ερευνών 2006 ως σήμερα.
 • Συμμετοχή στην εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων, ειδικών μελετών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, 1985- ως σήμερα (ΝΕΑΚ, ΕΑΚ, Ολυμπ. Έργα, Κρίσιμες Κατασκευές)
 • Μέλος 3μελών Συμβουλευτικών Επιτρ. ειδίκευσης και διδακτορικών διατριβών, ΑΠΘ & ΔΠΘ.
 • Συμμετοχή στην διδασκαλία μαθημάτων Μεταπτυχιακού Κύκλου Σπουδών του ΑΠΘ
 • Μέλος του ΔΣ του ΙΤΣΑΚ ως εκπρόσωπος εργαζομένων 2000-2010.
 • Προϊστάμενος της Δ/σης Τεχνικής Σεισμολογίας ΙΤΣΑΚ, 2003 – 2006
 • Αν. Γεν. Διευθυντής του ΙΤΣΑΚ, 2010-2011
 • Μέλος του ΔΣ του ΟΑΣΠ-ΙΤΣΑΚ ως εκπρόσωπος εργαζομένων 2015-σήμερα

Μέλος Επιστημονικών Οργανισμών

 • Μέλος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Γ.Ε.Ε.).
 • Μέλος του Ελληνικού Τμήματος Αντισεισμικής Μηχανικής (Ε.Τ.Α.Μ.)
 • Μέλος της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας.
 • Μέλος European Association for Earthquake Engineering.
 • Μέλος Seismological Society of America.
 • Μέλος American Geophysical Union

Επιστημονικά Επιτεύγματα

 • Επιστημονικές Δημοσιεύσεις πλέον των 235:
  • με σύστημα κριτών (Περιοδικά & Συνέδρια): 135
 • Λοιπές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις: 100
 • Προσκεκλημένος Ομιλητής σε Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια : 61
 • Ερευνητικά Προγράμματα: 60 ( εκ των οποίων στα 10 ως Επ. Υπεύθυνος)
 • Κριτής σε πλέον των 20 διεθνών επιστημονικών περιοδικων

Επιλεγμένες Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

 • Karakostas, Ch., T. Makarios, V. lekidis, T. Salonikios, S Sous, K. Makra, A. Anastasiadis, N. Klimis, P. Dimitriou, B. Margaris, Ch. Papaioannou, N. Theodulidis and A Savvaidis (2006). The Kythira (Greece) earthquake of January 8, 2006: Preliminary report on strong motion data, geotechnical and structural damage, EERI Special Earthquake Rept., 1-21.

 • Kappos, A., V. Lekidis, G. Panagopoulos, I Sous, N. Theodulidis, Ch. Karakostas, T. Anastasiadis, T. Salonikios and B Margaris (2007). Analytical estimation of economic loss for building in the area struck by the 1999 Athens earthquake and comparison with statistical repair costs, Earthquake Spectra, 23, 2, 333-355.

 • Skarlatoudis, A.A., C.B. Papazachos, B.N. Margaris, Ch. Papaioannou, Ch. Ventouzi, D. Vamvakaris, A. Bruestle, T. Meier, W. Friederich, G. Stavrakakis, T. Taymaz, R. Kind, A. Vafidis, T. Dahm and Egelados Group (2009). Combination of acceleration - sensor and broadband velocity-sensor recordings for attenuation studies: The case of the 8 January 2006 Kythera intermediate-depth earthquake, Bull. Seism. Soc. Am., 99, 2A, 694-704.

 • Boore, D.M., A.A. Skarlatoudis, B. N. Margaris, C. B. Papazachos, Ch. Ventouzi (2009). Along-Arc and Back-Ark attenuation, Site response, and source spectrum for intermediate-depth 8 January 2006 M6.7 Kythera, Greece, earthquake, Bull. Seism. Soc. Am., 99, 4, 2410-2434.

 • Margaris, B., G. Athanasopoulos, G. Mylonakis, Ch. Papaioannou, N. Klimis, N. Theodoulidis, A. Savvaidis, V. Efthymiadou, J. Stewart (2010). The 8 june 2008 Mw6.5 Achaia-Elia, Greece earthquake: Source characteristics, Ground motions and ground failure, Earthquake Spectra, 26, 2, 399-424.

 • Athanasiadou, C.J., C. Z..,Karakostas, C., B.N. Margaris and A.J. Kappos (2011). Displacement spectra and displacement modification factors, based on records from Greece. Journal of Soil Dynamic and Earthquake Engineering, 31, pp 1640-1653..

 • Skarlatoudis, A.A., C.B. Papazachos, B.N. Margaris, Ch. Ventouzi, I. Kalogeras, and the Egelados Group (2013). Ground motion prediction equations of the imtermediate-depth earthquakes in the Hellenic arc, Southern Aegean subduction area. Bull. Seism. Soc. Am.,103, 3, 1952-1968.

 • Savvaidis A. Margaris B., Theodoulidis N., Lekidis V., Karakostas Ch., Loupasakis C. ,Rozos D., Soupios P., Mangriotis M-D., Dikmen U., Tsangaratos P., Kokinou E., Vafidis A. , Rondoyanni Th., Kalogeras I., Koutrakis S., Sarris A., Papadopoulos N. (2013). Geo-Characterization at selected accelerometric stations in Crete (Greece) and comparison of earthquake data recordings with EC8 elastic spectra. Cent. Eur. J. Geosci. 6(1), 88-103.

 • Margaris B., · I. Kalogeras · Ch. Papaioannou ·A. Savvaidis · N. Theodoulidis (2014). Evaluation of the national strong motion networkin Greece: deployment, dataprocessing and sitecharacterization, Bull. Earth. Engin, 12, 237-254.

 • Stewart, J.P., N.Klimis, A. Savvaidis, N. Theodoulidis, E. Zargli, G. Athanasopoulos, P. Pelekis, G. Mylonakis and B. Margaris (2014). Compilation of local Vs profile database and its application for inference of Vs30 from Geologic- and Terrain-based proxies. Bull. Seism. Soc. Am., 104, 6, 2827-2841.

 • Theodoulidis N., Karakostas Ch., Lekidis V., Makra K., Margaris B., Morfidis K., Papaioannou Ch., Rovithis E., Salonikios T. and Savvaidis A. (2015) The Cephalonia, Greece, January 26 (M6.1) and February 3, 2014 (M6.0) earthquakes: near-fault ground motion and effects on soil and structures, Bulletin of Earthquake Engineering, 14(1): 1-38.

 • Roumelioti, Z., A Kiratzi, B. Margaris and A. Chatzipetros (2017). Simulation of strong ground motion on near-fault rock outcrop for engineering purposes: the case of thecity of Xanthi (northern Greece), Bull. Eqk. Eng.,15, 25-49.

 • Kkallas Ch., Papazachos C.B., Margaris B.N., Boore D., Ventouzi Ch. and Skarlatoudis A.( 2018). Stochastic strong ground motion simulation of the Southern Aegean sea Benioff zone intermediate-depth earthquakes, Bull.Seism. Soc. Am., 108, 2,946-965, doi: 10.1785/0120170047

 • Kkallas Ch.,C.B. Papazachos, D.,Boore, Ch. Ventouzi Ch., and B.N. Margaris (2018). Historical intermediate-depth earthquakes in the southern Aegean Sea Benioff zone: Modeling their anomalous macroseismic patterns with stochastic ground-motion simulations, Bull. Earth. Eng., 16, 11, 5121-5150, doi: 10.1007/2Fs10518-018-0342-8.

 • Grendas I., N. Theodoulidis,P. Hatzidimitriou, B. Margaris,S. Drouet (2018). Determination of source, path and site parameters based on non-linear inversion of accelerometric data in Greece, Bull. Earthq. Engin., https://doi.org/10.1007/s10518-018-0379-8.

 • Kkallas Ch., C.B. Papazachos,E.M. Scordilis, and B.N. Margaris (2018), Re-assesment of the active stress field of the southern Aegean sea subduction area from fault-plane solution information on the basis of different stress inversion approaches, Journal of Seismology., (sub. for publication).

 • Sotiriadis, D., Klimis, N., Margaris, B., Sextos, A. (2019).” Influence of structure-foundation-soil interaction on ground motions recorded within buildings”, Bulletin of Earthquake Engineering, Vol. 17(11), pp.5867-5895.

 • Vavlas, N., A. Kiratzi, B. Margaris, and G Karakaisis (2019). Probabilistic seismic hazard assessment (PSHA) for Lesbos island using the logic tree approach. Bull. Geol. Soc. Greece, 55, 109-136. http://dx.doi.org/10.12681/bgsg.20705

 • Sotiriadis D., N. Klimis, B. Margaris and A. Sextos (2020). Analytical expressions relating free-field and foundation ground motions in buildings with basement, considering soil-structure interaction. Eng. Structures, 216, 110757, https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2020.110757.

 • Sotiriadis D., B. Margaris, N. Klimis, and A. Sextos (2020). Implications of high-frequency decay parameter “k-kappa” in the estimation od soil-structure interaction effects, Soil Dyn. Eqk. Eng., 144, https://doi.org/10.1016/j.soildyn.2021.106665.

 • Akkar, S., A. Askan, Z. Gulerce, B. Margaris, N. Theodoulidis, I. Kalogeras, N. Melis, A. Altindal, B. Akbas, E. Sopaci, S. Karimzabeh, O. Kale, D. Sotiriadis, K. Konstantinidou, and Z. Roumelioti (2020). Strong Ground Motion, Chapter 3, on the Report “Seismological and Engineering Effects of the M7.0 Samos Island (Aegean Sea) Earthquake” by Cetin. O., G. Mylonakis, A. Sextos, J.P. Stewart, Geotechn. Extr. Events Reconn. GEER, Rept: GEER-069, 374pp.

 • Kkallas Ch., C.B. Papazachos, E.M. Scordilis, and B.N. Margaris (2021), Active stress field of the southern Aegean Sea subduction area from fault-plane solutions on the basis of different stress inversion approaches. Journal of Geodynamics, 143, 101813. https://doi.org/10.1016/j.jog.2020.101813.

 • Evangelidis Ch., etal (2021) Seismic waveform data from Greece and Cyprus: Integration, Archival and Open Access, Seism. Res. Lett., 92,3, 1672-1684 https://doi.org/10.1785/0220200408).

 • Margaris B., E. Scordilis, J. Stewart, D. M. Boore, N. Theodoulidis, I. Kalogeras, N. Melis, A. Skarlatoudis, N. Klimis, and E. Seyhan (2021). Hellenic Strong‐Motion Database with Uniformly Assigned Source and Site Metadata for period of 1972‐2015, Seism. Res. Lett. 92, 3, 2065-2080. doi10.1785/0220190337.

 • Boore, D.M., J. P. Stewart, A. A. Skarlatoudis, E. Seyhan, B. Margaris, N. Theodoulidis, E. Scordilis, I. Kalogeras, N. Klimis, and N.S. Melis (2021). A Ground-Motion Prediction Model for Shallow Crustal Earthquakes in Greece, Bull. Seism. Soc. Am., 11,3,857_874. https://doi.org/10.1785/0120200270.

 • Ayşegül Askan, Zeynep Gülerce, Zafeiria Roumelioti, Dimitris Sotiriadis, Nikolaos S. Melis, Abdullah Altindal, Burak Akbaş, Eyüp Sopaci, Ioannis Kalogeras, Nikolaos Theodoulidis, Kiriaki Konstantinidou, Shaghayegh Karimzadeh, A. Arda Özacar, Özkan Kale, Basil Margaris (2021) The Samos Island (Aegean Sea) M7.0 Earthquake: Analysis and Engineering Implications of Strong Motion Data,Accepted for Publication to Bull. Eqk. Eng. (https://doi.org/10.1007/s10518-021-01251-5).

 • Sotiriadis D., N. Klimis, B. Margaris and A. Sextos (2021). Improved correlation between foundation and free-field ground motions through strong motion recordings and kinematic soil–structure interaction analyses, Eqk. Eng. Struct. Dyn., (DOI: 10.1002/eqe.3588).