Τεχνική Σεισμολογία

Στις αρμοδιότητες της κατεύθυνσης Τεχνικής Σεισμολογίας είναι:

  1. Εγκατάσταση & λειτουργία εθνικού δικτύου επιταχυνσιογράφων καθώς και τοπικών μετρητικών δικτύων, σε θέσεις πολεοδομικών συγκροτημάτων, μεγάλων έργων υποδομών, πεδίων δοκιμών και δημιουργία σχεσιακής βάσης δεδομένων με τα στοιχεία που περιγράφουν, τεκμηριώνουν και απορρέουν από το δίκτυο αυτό.

  2. Μελέτη ιδιοτήτων των επιφανειακών γεωλογικών σχηματισμών, του δρόμου διάδοσης των ελαστικών κυμάτων, των βαθύτερων γεωτεκτονικών δομών καθώς και στοιχείων της πηγής.

  3. Ανάπτυξη & βελτίωση μεθοδολογιών εκτίμησης σεισμικής επικινδυνότητας, με έμφαση στο κοντινό πεδίο, στην ανάλυση των σφαλμάτων και την τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων.