Είστε εδώ: 
 

Εργαστήριο

Το εργαστήριο του ΙΤΣΑΚ δραστηριοποιείται κυρίως στους ακόλουθους τομείς που αφορούν το εθνικό δίκτυο επιταχυνσιογράφων και τις εργασίες εντός του χώρου του εργαστηρίου :

 • Εγκατάσταση επιταχυνσιογράφων
 • Επί τόπου συντήρηση σταθμών επιταχυνσιογράφων
 • Διαχείριση και επεξεργασία δεδομένων
 • Μετρήσεις πεδίου
 • Επισκευή βλαβών των οργάνων
 • Αναβάθμιση των οργάνων ισχυρής κίνησης
 • Κατασκευή βοηθητικών συσκευών
 • Τηλεμετρική διαχείριση των σταθμών επιταχυνσιογράφων
 • Ανάλυση δεδομένων
 • Ανάπτυξη βάσεων δεδομένων

Ο βασικός στόχος του Εργαστηρίου του ΙΤΣΑΚ είναι η πλήρης ετοιμότητα του  Εθνικού δικτύου των επιταχυνσιογράφων για καταγραφή σεισμικών συμβάντων σε κάθε χρονική στιγμή. Αυτό επιτυγχάνεται με την οργάνωση ταξιδιών συντήρησης σε 6μηνιαία βάση, επιτόπου επισκέψεις, συλλογή δεδομένων, δοκιμές πεδίου και εφόσον κρίνεται απαραίτητο, επισκευές και βελτιώσεις. Τον τελευταίο χρόνο έχει επιτευχθεί η επικοινωνία όλων των απομακρυσμένων σταθμών μέσω τηλεφωνικών γραμμών (modems).

Υπάρχει διαθεσιμότητα επιταχυνσιογράφων για τοποθέτηση σε νέες θέσεις ή πύκνωση δικτύου παρακολούθησης μετασεισμικών ακολουθιών που γίνονται σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικής Σεισμολογίας, αλλά και τις λοιπές επιστημονικές διευθύνσεις του ΙΤΣΑΚ ανάλογα με τις συνθήκες.

Εκτός από το Εθνικό Δίκτυο υπάρχουν εγκατεστημένα Ειδικά δίκτυα, τα οποία παρακολουθεί το Εργαστήριο είτε με επιτόπου επισκέψεις, είτε με τηλεματική επικοινωνία για συλλογή δεδομένων, ταξινόμηση και πρώτες αναλύσεις των δεδομένων. Κατά καιρούς, οι Τεχνικοί του Εργαστηρίου κάνουν επισκευές και βελτιώσεις των επιταχυνσιογράφων και επεκτάσεις του υφιστάμενου δικτύου. Τα ήδη εγκατεστημένα δίκτυα βρίσκονται στις παρακάτω θέσεις:

 • Καλωδιακή Γέφυρα Χαλκίδας
 • Κτίριο Πανεπιστημίου Μακεδονίας
 • Αποχετευτικός αγωγός Θεσσαλονίκης
 • Ευρωπαϊκό Πεδίο Δοκιμών - Μυγδονία λεκάνη (Βόλβη)
 • Φράγμα Σμοκόβου (ΕΥΔΕ-ΟΣΥΕ)
 • ΑΗΣ Μελίτης-Αχλάδας (ΔΕΗ)
 • Γέφυρες Εγνατίας Οδού

Το Εργαστήριο έχει αναπτύξει συνεργασία με διαφόρους φορείς (ΔΕΗ, Υπουργείο Γεωργίας Κύπρου, ΕΥΔΕ-ΟΣΥΕ, ΑΕΙ κ.α.). Η συνεργασία περιλαμβάνει κυρίως τα παρακάτω:

 1. Επισκευή άλλων επιταχυνσιογράφων  από τους Ηλεκτρονικούς του ΙΤΣΑΚ
 2. Εκπαίδευση τεχνικών από τις εν λόγω υπηρεσίες σε θέματα λειτουργίας, εγκατάστασης και βλαβών των επιταχυνσιογράφων.
 3. Συνεργασία σε τεχνολογικά προγράμματα που εκπονούνται από το προσωπικό του Εργαστηρίου.

Τα τεχνολογικά προγράμματα ή τμήματα ερευνητικών προγραμμάτων που υλοποιούνται μέχρι σήμερα από το Εργαστήριο είναι τα παρακάτω:

 1. Εγκατάσταση 3 μονάδων SSA-2 στο φράγμα Σμοκόβου (ΕΥΔΕ-ΟΣΥΕ)
 2. Υλοποίηση τμήματος από το ερευνητικό πρόγραμμα EuroSeisrisk (Εργαστήριο Εδαφομηχανικής και Θεμελιώσεων ΑΠΘ)
 3. Παρακολούθηση συστήματος καταγραφής σεισμικών συμβάντων στον ΑΗΣ Μελίτης - Αχλάδας και στον ΑΗΣ Αθερινόλακκου (ΔΕΗ)
 4. Καταγραφή, έλεγχος και αξιολόγηση δονήσεων από ανατινάξεις σε λατομείο αδρανών υλικών της εταιρείας «ΑΣΦΑΛΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ» στη θέση Πετρωτό Ν. Ημαθίας.

Επίσης, υπάρχει συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα των τριών Επιστημονικών Διευθύνσεων του ΙΤΣΑΚ, Αντισεισμικών Κατασκευών, Εδαφοδυναμικής και Τεχνικής Σεισμολογίας. Το αντικείμενο του Εργαστηρίου στα παραπάνω ερευνητικά προγράμματα περιλαμβάνει :

 • Συνδέσεις μεταξύ των οργάνων
 • Καλωδιώσεις
 • Ελέγχους καλής λειτουργίας
 • Συλλογή δεδομένων
 • Ανίχνευση και αποκατάσταση βλαβών